[text]
Täna on

t_KihnuLeedo20_1.gifAjaleht Postimees avaldas Lea Altnurme ylevaate eelmisel aastal korraldatud avaliku arvamuste usu-uuringutest. Kuigi need käsitlesid eelkõige kristlikke jm võõrusundite nähtusi, selgub sealt põnevaid andmeid ka maausu kohta. Nimelt usub 84% vastanuist, et loomadel on hing ning 65%, et taimedelgi on hing. Ligikaudu 20% vastanuist peab maausku eesti oma usuks. Samas pidas kristlust meie rahva usuks vaid 9% vastanuist.

Eriti tähelepanuväärne on, et 51% eestlastest peab enda kohta kehtivaks maausulist usutunnistust: pean pyhaks esivanemate põlist pärandit ja loodust ning järgin võimalusel vanu rahvausu kombeid. Maausu-usutunnistuse sõnastuse koostas avaliku arvamuse uuringu jaoks Lea Altnurme koos Maavalla kojaga.

Uuringu tulemused on kooskõlas senise oletusega, et suur osa eestlasi järgib maausu tavasid ja uskumusi. Kuna aga sõna usk seostatakse eelkõige vägivaldse ajaloo ning sallimatu kristliku õpetusega, ei soovi eestlased seda oma põlispärimuse kohta kasutada.

Kuva: Jaanistuli kihnus. Suurem osa eestlastest teeb maausulise tava kohaselt jaanituld, värvib munapyhal mune, laseb vastlapäeval ligu, peab hingedeaega ning järgib muid iidseid esivanemate tavasid.


Pikemalt ajalehes Postimees