[text]
Täna on

t_jumi6is3.gif

Laupäeval, 19. urbekuud toimus Harjumaal Kõue rahvamajas Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja esinduskogu, kus osalesid Maavalla kõigi maausukodade (Emajõe, Emujärve, Härjapea, Saarepealse ning Viru koja) esindajad.

Kinnitati möödunud aasta aruanded ja võeti vastu käesoleva aasta tegevuskava. Maavalla koda kavatseb jätkuvalt seista looduslike pyhapaikade kaitse ja usuvabaduse eest, samuti teha pärimuse alast teavitustööd. Välissuhtluse alal on kavas tihendada sidemeid Jaapani shintoistidega ja jätkata suhtlust maailma teiste omausulistega. Jätkatakse koostööd Rahvusvahelise Looduskaitseliiduga (IUCN, International Union for Conservation of Nature). Selle raames tõlgitakse ja antakse eesti keeles välja rahvusvaheline juhend looduslike pyhapaikade haldajatele.

Maavalla koda osaleb FSC (Metsahoolekogu – Forest Stewardship Council) säästva metsanduse rahvusliku standardi koostamises, põliste sortide ja tõugude yhingu Maadjas tegevuses ning looduslike pyhapaikade riikliku arengukava juhtnõukogu töös.

Esinduskogu valis Maavalla koja uue juhatuse. Maavalla koja vanemana jätkab järgmisel kolmel aastal Ahto Kaasik Viru kojast. Kirjutajaks valiti Maavalla koja kunagine vanem, peamiselt soome-ugri hõimutööd teinud Andres Heinapuu Härjapea kojast, vardjaks kylaliikumise edendaja Kaja Toikka Viru kojast.


Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja asutasid 1995. a kohalikud maausulised kojad, millesse kuuluvad Eesti põlisrahva ajaloolise maausu järgijaid. Kojad väärtustavad eelkõige elavalt kaasaega jõudnud maausulisi tõekspidamisi ja tavasid, mis on seotud näiteks pulmade, varrude, matuste, aastaringi tähtpäevade ja looduslike pyhapaikadega. Eesti põlisrahva tõekspidamiste kohaselt on kogu maailm hingestatud ja elav ning kõik on seotud väe ja vaimujõu nähtamatute sidemetega.

2010. a Saar Polli tehtud avaliku arvamuse usu-uuringu kohaselt järgib maausulist usutunnistust 51% eestlastest (usutunnistus: pean pyhaks esivanemate põlist pärandit ja loodust ning järgin võimalusel vanu rahvausu kombeid). Sagedamini levinud maausulised tavad on jaanitule tegemine, munapyhal munade värvimine, vastlapäeval liu laskmine, perekondlike jõulude ning hingedeaja pidamine.

Maausust pikemalt http://www.maavald.ee/maausk.html
Kodadest pikemalt http://www.maavald.ee/koda.html