[text]
Täna on

t_VoroKiil.gifKultuuriministeeriumi Vana Võromaa kultuuriprogramm avitas timahava käymä tougada mitmit vahtsit umakeelitsit ja –meelitsit ettevõtmiisi, kirotas Uma Leht.

Vahtsõnõ suur ettevõtminõ om võrokiilne rändkeelepesä, midä vidä Haanimiihhi nõvvokoda.

Tuu tähendäs, et mitmõn vana Võromaa latsiaian nakkas olõma kõrd nädälin võrokiilne latsiaiapäiv. Võro keele mõistja oppaja sõitva paiga pääle ja kõik latsiaiaelo käy yten ryhmän tuupäiv õnnõ võro keelen.

Võrokiilsit latsitsõõrõ naatas tegemä ka Võro liina latsiaian «Punamytsike» ja Urvastõ seldsimajan.

Programm tugõ ka savvusanna tutvambas tegemist: Haanimaal tulõva savvusanna ja väemuusiga päävä, andas vällä savvusannaraamat, tetäs rahvalõ sannapäiv, kogotas Urvastõ kandin sannaperimyst jne.

Tukõ sai näytemänge tegemine: Ruusmäe nuuriklubi tykk «Ku õigust kõnõlda» om lugu poiskõisi seikluisist, Võro liinatiatri tege tiatrityky Võromaa inemiisi kombist ja Parmu ökokylän Taheval tulõ seo suvi näytemäng Harglõ kandi rahvaravitsõjast, imetohtrist Surist.

Tartese Heino sääd kokko raamadu Võro maakunna lõõtspillimängjist ja Kauksi Ylle uma «Valitu teose I ja II».

Vahtsõ helytsõõri omma Võro nuuri muusikamaja Kalõvipoja-teemaline «Ull pää, pall’o vaiva», Kõrvipalu loomõtalo «Kats plaati ummi laulõ» ja «Lõõtspill gurmaanidele» 2. plaat (Pihu Alo).

ETV nakkas tegemä vahtsõt võrokeelist telesarja «Niimuudu om» (näydätäs täämbä viil tettävit vanaperätsist töid) ja Ikoon OY tege valmis dokumentaalfilmi Võromaa veskimehest Zupsmani Alest.

Programmi toega ilmus edesi Uma Leht, Vikerraadion om lehega samal pääväl võrokeeline saadõ, tetäs võrokeelitsit Jäno-Jussi multikit jne.


Uma Leht