[text]
Täna on

Ilmalikus riigis ei võta avalik võim religiooni suhtes seisukohta. Veel vähem tegeleb ta ise eelarveraha jõul pühakodade ehitamisega.  Erandiks võiks lugeda ajalooliste vaimsete ja aineliste mälestusmärkide säilimise toetamist, näiteks kultuuriministeeriumi kaudu rahastatud „Pühakodade programm”, kirjutas Sirbis Kaarel Tarand.        

Eesti riigivõimu ja Tallinnalinnavõimu tegevus viimastel aastatel seab eelnimetatud õhtumaise põhimõtte sügava kahtluse alla.

Pikemalt ajalehes Sirp