[text]
Täna on

Mare Kõiva doktoritööle toetuv teos "Eesti loitsud" sisaldab ilma-, ravi- ja armuloitse, ent mitte sajatusi. Esineb nii „rahvaloitse” kui ka selliseid, mis tuli asjatundjate lausuda jätta.

Mare Kõiva vastas raamatu ja loitsudega seotud kysimustele Eesti Päevalehes