[text]
Täna on

t_jumi6is3.gifMaavalla koda kuulutas välja karjalaskepäeva korjanduse, et koguda raha ja vara hiite uurimiseks ja hoidmiseks, kodulehe, teabevahetuse, trykiste, loengute jt syndmuste ning koja muude tegemiste tarvis.

Koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja üheks peamiseks sissetulekuks annetused. Seepärast oleme tänulikud igasuguse abi eest.

Annetada on võimalik Maavalla koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Karjalaskepäeva korjandus toimub 1.-30. mahlakuud (01.-30.04.). Rahvakalendris on karjalaskepäev (23.04.) yks nn postipäevi, mis jagab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Karjalaskepäevast algab suviste tööde poolaasta.

Lähem teave: tel. 56 686 892, koda[at]maavald.ee, www.maavald.ee

Kojast

Maavalla Koda on loodud esivanemate põlise usu ja elma väärtuste hoidmiseks ning edendamiseks. Koda tegeleb hiite jt looduslike pyhapaikade uurimise, tutvustamise ja parema kaitse korraldamisega. Silma hoitakse peal Eesti põhiseaduse nende sätete täitmisel, mis puutuvad loonahoidu, riigi ja usu lahusust ning mõtte- ja usuvabaduse kaitset. Koda seisab vastu kohustusliku usuõpetuse kehtestamise katsetele Eesti koolides ja toetab ilmalikku riiki ning oma põliselma tundmise syvendamist.

Lyhike ylevaade koja tegemistest

- Hiied jt looduslikud pyhapaigad hoiavad esivanemate ainelist ja vaimset pärandit ning on meie rahva väekohad. Pyhapaikade uurimine ja hoidmine on seetõttu koja eriline hool. Koda osaleb rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) Delose algatuses pyhapaikade haldamise heade tavade juurutamises. Selle raames tõlgitakse eesti keelde ning antakse tänavu välja rahvusvaheline juhend looduslike pyhapaikade haldamise kohta.

- Koda tegeleb riikliku arengukava kaastäitjana pyhapaikade uurimise, hoidmise ja tutvustamisega. Koja esindaja kuulub arengukava juhtnõukogusse ja Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse ekspertryhma.

- Aitame jõudumööda kohalikku rahvast, kes tahab oma pyhapaikasid ja pärandmaastikku hoida. Kunda Hiiemäe kaitsel saime Riigikohtus võiduka lahendi. Kautjala Taaritammemäe ehitus õnnestus eelmisel aastal mujale suunata. Päevakorras on endiselt Palukyla Hiiemäe, Ebavere hiiemäe jt pyhade paikade kaitsmine.

- Nõustame jõudumööda põlisrahva inimesi, kes soovivad esivanemate maausuliste tavade kohaselt abielluda, lapsele nime anda, oma lähedasi ära saata või muid pyhi või argiseid toimetusi teha.

- Pyhapaiku ja usuvabadust puudutavates kysimustes nõustab koda riigi-, maa- ja omavalitsusi.

- Koda jätkab oma võrgulehel looduslike pyhapaikade kaitset taotleva pöördumisele toetuse kogumist. Tänaseks on sellega võrgus ja paberil liitunud juba yle 6700 inimese.

- Koda otsib tänavu juba neljandat korda Hiie sõpra ja tunnustab teda talve hakul pidulikul Hiie väe syndmusel. Varem on Hiie sõbraks kuulutatud Lehmja hiietammiku hoidja Mari-Ann Remmel, Rapla kihelkonna Palukyla hiiemäe hoidjad Lembi Välli, Arvi Sepp ja Toivo Sepp ning Muhumaa pyhapaikade hoidja Martin Kivisoo.

- Koda korraldab tänavu neljandat korda Maavalla hiite kuvavõistlust. Eelmise aasta võistluste tulemustega saab tutvuda siin.

- Maavalla looduslike pyhapaikade kuvanäitus tutvustab põliseid väekohti ja nendega seotud tavasid. Viimase aasta jooksul on näitus yleval olnud ligi paarikymnes paigas.

- Aasta jooksul on Koda korraldanud maausu ja pyhapaikade alaseid loenguid Tallinnas, Tartus, Võrus, Valgas, Põlvas, Elvas, Viljandis, Haljalas, Värskas jm. Pyyame huviliste kutsetele vastata ka edaspidi.

- Metsa, põlisrahva ja pyhapaikade kaitsel osaleb koda Eesti FSC säästva metsandusstandardi väljatöötamisel.

- Koda väärtustab põliste koduloomade ja taimesortide hoidmist ning on yhinenud Maadjas MTYga.

- Eelmisel aastal ilmus koja väljaandel 33. korda maarahva pyhi ja ajaarvamist tutvustav sirvikalender (Maavalla kalender 10224).

- Maavalla koja uudiskiri (teabelist), võrguleht ning näoraamatu (facebooki) leht koondavad ja vahendavad nii meie kui teiste põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudiseid ja lugusid. Uudiskirjaga saab iga huviline liituda koja võrgulehel.

- Maavalla koja kodulehel leiab lähemat teavet aasta- ja eluringi tähtpäevadest, pyhapaikadest, usuvabadusest ja muust, mis põlisrahvastele oluline.