[text]
Täna on

Eestimaa Looduse Fond saatis täna välja pressiteate, milles avaldab toetust Maavalla koja avaldusele Maardu hiiemetsas toimunud raie asjus. Pressiteates seisab:

12. mahlakuud saatis Maavalla koda Eesti Vabariigi presidendile, peaministrile, asjassepuutuvatele ametkondadele ja yldsusele avalduse, milles nõutakse tegelikke samme hiite ja teiste looduslike pyhapaikade kaitseks. Eestimaa Looduse Fond (ELF) peab looduslike pyhapaikade kaitset oluliseks ning toetab Maavalla koja avaldust.

6. mahlakuud juhtis Maavalla Koda tähelepanu käimasolevale raiele Jõelähtme vallas, Maardu ja Saha kylas asuvas hiiemetsas. Raiet viidi läbi alal, mis on olnud muinsuskaitse all juba Nõukogude ajast, kuid on olnud seni piiritlemata. Jätkuvalt riigi omandis olev maa myydi eelmisel aastal oksjonil ning hiiepaiga piirid määratleti Muinsuskaitseameti poolt alles pärast maaomaniku raietaotluse laekumist käesoleva aasta alguses. Looduslike pyhapaikade ekspertkomisjon väidab, et Maardu hiiemetsa piirid ei ole korrektselt määratud ning avaldab kahetsust, et komisjonilt ei kysitud nõu piiride paikapanemisel.

ELF juhib tähelepanu vajadusele jätkuvalt riigi omandis olevatel ehk reformimata maadel leiduvaid looduskaitselisi ja muid väärtusi hinnata enne selliste maade myyki. Kahetsusväärne juhtum on toonud ilmsiks ka selge praktika puudumise looduslike pyhapaikade kaitsel ja olulised puudujäägid ametkondadevahelisel infovahetusel.

Oluline on ka kaaluda, kas oluliste väärtustega alasid myya, seades ostjale tingimusi nende väärtuste säilitamiseks, või jätta riigi omandisse. Kuna tegemist on riiklike huvidega, võib nende jätmine riigi omandisse tagada nende parema säilimise.

Maailma Looduskaitse Liidu IUCNi hinnangul on looduslikud pyhapaigad maailma vanimad kaitsealad, mida on hoitud tuhandeid aastaid ning vajavad seetõttu kindlasti edasist kaitset. Tänaseni säilinud hiisi ja teisi looduslikke pyhapaiku võib pidada vanimateks kaitsealadeks Eestis. Nii ELF kui ka Eesti keskkonnaministeerium on IUCNi liikmed.

Allikas: ELF