[text]
Täna on

t_Maardu3.gifRiigikogus loodi täna looduslike pyhapaikade toetusryhm, mille eesmärk on pöörata tähelepanu meie hiite ja muude pyhapaikade keerulisele olukorrale. Toetusryhma esimees on Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas, aseesimeheks sai Juku-Kalle Raid. Kokku kuulub toetusryhma 17 Riigikogu liiget, teatas Riigikogu pressitalitus.
 
Toetusryhma algatajate sõnul ajendas ryhma looma viimane nördimapanev juhtum, kui lageraiet tehti Maardu hiies ning millega seoses algatajate arvates ilmnes, kui vähe tähelepanuväärseks peetakse vaimseid väärtusi majanduslike huvide kõrval.

t_maardu.gif„Loomulikult on kogu siinse maarahva kujunemisloos majanduslik tegevus ja kujunenud kombestik omavahel vägagi seotud. Ei ole yhte teiseta ja tegelikult rikkaks ei saa ilma vaimse rikkuseta. Seda on Eesti sugupõlved aga kandnud põlvest-põlve. Eestis on hinnanguliselt 2500 looduslikku pyhapaika ja kuna näiteks hiite kaitse jääb alatihti looduskaitse ja muinsuskaitse valdkondade vahele, tekitab see seadusliku tyhimiku ning olukorra, kus ajalooliste pyhapaikade hea käekäigu eest ei vastuta justkui keegi. See tähendab, et yks ametkond osundab teisele ja teine jälle tagasi, kuigi on olemas looduslike pyhapaikade hoiukava. Kui sellest kinni peetaks, siis enne saagimist mõeldaks mitu korda ja kooskõlastataks seda ka ekspertidega,“ edastas Lukas. Ta viitas ka oma täna Riigikogus peetud sõnavõtule, kus ta tuletas meelde, et lisaks igapäevasele rähklemisele peab meil eestlastena olema arusaamine, kuidas on meie ja looduse vahekord läbi aegade kujunenud.

t_Maardu12.gif„Me peame pidama tähtsaks looduse osa siinse rahva kujunemisel, siis hoiab ka loodus meid. See ei tähenda, et peaksime inimtegevuse peatama iga kunagi pyhaks peetud kivi või allika juures, kuid arusaamine hiite aegu yhendavast rollist näitab meie kultuursust“, ytles Tõnis Lukas. Looduslike pyhapaikade toetusryhm plaanib teha koostööd Maavalla Kojaga, kes on suure osa Eesti pyhapaikadest systemaatiliselt ära kaardistanud.

Kuvad: Muinsuskaitseamet ja Keskkonnaamet lubavad raiuda Maardu hiiemetsa. Maaomanik OÜ Eremka on lubanud raiumist jätkata niipea kui maa taheneb.