[text]
Täna on

t_HumalaKylaLeid.gifKevadel ja sygisel saab muinsuskaitseamet pea iga päev teateid ajaloolistest leidudest, mis on tulnud välja põldudelt. Yks huvitavamaid sellekevadisi leide kaevati välja Harjumaal, Keila lähedalt Humala kyla põllult. Eheted ootasid leidjat vähem kui poole meetri sygavusel, kirjutas ERRs Anne Raiste.

Leid on väga põnev, selgitas Tartu ylikooli arheoloogiaprofessor Aivar Kriiska. Sellesse kuulub kaelakee, millel hulgaliselt ripatseid ja kuljused, sõlg ja spiraalsetest ning vahelylidest vöö.

Kuna naiste riietuse juurde kuulus ka nuga, siis on selles leius isegi kaks noatuppe. Ehted vajavad puhastamist ja töötlemist ning siis saavad teadlased neid juba täpsemalt uurima hakata.

"Seal on lisaks pronksile säilinud ka nahka, mis on väga haruldane, ja selle ehtekomplekti ymber oli kasetoht. Ka see on asi, mis kohe kaob, ja ka seda me peame säilitama selleks, et teha dateeringuid," märkis Kriiska.

Praegu on raske öelda aastat, millal need ehted kasetohu sisse keerati ja igaks juhuks kurja eest maha maeti.  Aivar Kriiska sõnul võib sarnaseid leide võrreldes arvata, et tegu on kas 12. sajandi lõpust või 13. sajandi algusest pärit peitleiuga. Omamoodi huvitav on seegi, et neid ehteid polnud keegi varem leidnud, ehkki selles kohas on sadu aastaid põldu haritud.

Ehted leidis Roland Koit metalliotsijaga. Samalt põllult on ta aga leidnud veel yhe haruldase rooma myndi. Professor Kriiska sõnul ei ole praegu teada põhjendust, kuidas sellised esemed võisid yhele põllule sattuda

Seega tuleb arheoloogidel seda paika edasi uurida. Ehted aga leiavad ilmselt koha Tartu ylikooli arheoloogiakogus.


ERR