[text]
Täna on

Kirjastuses Pegasus ilmus Eesti Rahva muuseumi teaduri ja Fenno-Ugria Asutuse juhatuse liikme Indrek Jäätsi raamat "Rännakud ööpoolsetesse maadesse, mis koondab yheksa reisikirjeldust Põhja-Venemaa endistelt ja praegustelt soome-ugri aladelt.

Päevikuvormis reisikirjeldused on pärit aastaist 1992–2009. See kyllalt pikk aeg annab raamatule teatava ajalise sygavuse ning lubab lugejal jälgida nii Venemaa ja selle asukate kui ka autoriga toimunud muutusi.

Algul on ränduriks ajalooyliõpilane, keda paelub matkamine ning huvitavad kaljujoonised ja kloostrid. Hiljem kujuneb kirjutajast tasapisi teadlane, kelle põhitööks on uurida minevikus toimunud rahvuslikke muutusi, ent kes paneb tähele ja peegeldab ka nyydisajal toimuvat.

Soome-ugri rahvastest on raamatus juttu eelkõige syrja- ja permikomidest ning koolasaamidest, vähem karjalastest ja vepslastest. Venelastest kui piirkonna enamusrahvusest ei pääse muidugi yle ega ymber. Tänapäeva Vene elu oma paigutises veidruses on kõigi kirjeldatud rännakute paratamatu raamistik ja alaline kõrvalteema.

Indrek Jääts (synd 1971) on hariduselt ajaloolane ja etnoloog, Eesti Rahva Muuseumi teadur. Tema peamisteks huvialadeks on rahvuslikud muutused, rahvuslus ja rahvuspoliitika Kesk- ja Ida-Euroopas, eelkõige Venemaal.

Jääts on põhjalikumalt tegelenud setude, syrja- ja permikomidega, ta on avaldanud hulgaliselt teadusartikleid ja muudki nii kodu- kui ka välismaal. Muu hulgas on Jääts raamatu "Aasia päevikud. Põhja-Indiast Lõuna-Hiinani" (2009) ja filmi „Permikomi sygis” (2009) autor.

Jäätsi reisid Põhja-Venemaale said alguse juba 1970. aastate lõpus, esmalt koos vanematega Kingisseppa ja Leningradi, hiljem juba omal käel kaugemale, nii tudengi kui ka teadlasena. Tema huvi selle piirkonna vastu pysib siiamaani.

Allikas: Fenno-Ugria