[text]
Täna on

Kolmapäeval, 25. lehekuud kell 16 toimub Maailmapäeva Õiglase kaubanduse kohvikus Tallinnas, Solarise keskuse aatriumis (0-korrusel) hõimuõhtu

RÄNNAKUD SOOME-UGRI RAHVASTE MAAILMA

Kuidas elavad soome-ugri rahvad Venemaal? Kui palju saavad nad väljaspool kodu kasutada oma emakeelt? Kas soome-ugri rahvaste elma väärtustatakse ka sisuliselt või vaid selleks, et turistidele ja välismaailmale näidata? Soome-ugri teemadel kõnelemiseks on välja otsitud värsket kaupa raamatupoodide riiulitelt:

Raamatusse Rännakud ööpoolsetesse maadesse on etnoloog Indrek Jääts koondanud  yheksa päevikuvormis reisikirjeldust aastaist 1992–2009, millest suur osa puudutab soome-ugri rahvaid, eelkõige syrja- ja permikomisid, koolasaame, aga ka karjalasi ja vepslasi. See kyllalt pikk aeg annab raamatule teatava ajalise sygavuse ning lubab lugejal jälgida nii Venemaa ja selle asukate kui ka akirjutajaga toimunud muutusi.

Laiale lugejaskonnale mõeldud Uurali keelte sõnastik on vestmik, mille abil on võimalik sugulasrahvastega suhelda nende emakeeles. Sõnastikust leiame 19 soome-ugri ja samojeedi keeles-murdes käibeväljendeid, olulisi sõnu, aga ka neid uurali päritolu sõnu, mis on heaks tõendiks uurali keelte yhise päritolu kohta. Koostaja ja  toimetaja Eva Saar on lähtunud  põhimõttest, et esindatud oleksid nii suhtluses esmavajalik kui ka erinevaid uurali rahvaid ja nende mõttelaadi iseloomustav sõnavara. Samuti on pyytud tuua esile võimalikult erinevaid keelelisi vorme.

Jutuajamisel saavad raamatute tutvustamiseks sõna nii kirjutajad kui kirjastajad. Samuti kuuleme, kuidas kõlavad meie kaugemad sugulaskeeled.  Õiglase kaubanduse kohvikus on võimalik raamatuid osta õiglase hinnaga!

Raamatuid esitletakse koostöös kirjastustega Pegasus ja Atlex.

Kell 19 näidatakse Liivoo Niglase filmi Juri Vella maailm. Pikkus 58 min. Vene, handi ja neenetsi keelne, eestikeelse tõlkekirjaga.

Tõsielufilm kõneleb Lääne-Siberis elavast metsaneenetsi kirjanikust ja yhiskonnategelasest Juri Vellast, kes kymme aastat tagasi läks kylast ära taigasse ja hakkas põhjapõdrakasvatajaks. Ta lõi seal väikese omaette maailma, mis pidi pakkuma kaitset paljusid Siberi põliselanikke ähvardava alkoholi kuritarvitamisest ja tööpuudusest põhjustatud mandumise eest.

Myygil on ka Juri Vella äsja eesti keeles ilmunud raamat „Järvetuul. Proosa ja kõik, mis sarnaneb proosaga“ (tõlkija Art Leete) kirjastuselt  Varrak.


Allikas: Fenno-Ugria