[text]
Täna on

New Yorgis lõppes reedel YRO alalise põlisrahvaste foorumi 10. istungjärk, millel osalesid ka Venemaa soomeugrilased.

Soome-ugri rahvaste noorteyhenduse MAFUN juhatuse liige Vassili Nemetðkin Mordvamaalt tegi nõupidamisel ettepaneku luua Venemaal põlisrahvaste voliniku ametikoht, kelle ylesandeks oleks järgida rahvusvaheliste õigusaktide ja YRO põlisrahvaste deklaratsiooni täitmist.

Venemaa saamide juht Valentina Sovkina esines nõupidamisel koolasaamide parlamendi nõudmisega Venemaa võimudele pidada kinni põlisrahvaste enesemääramisõigusest. Tema sõnul on saamid ajalooliselt elanud kogu Koola poolsaarel, praegu aga tahetakse neid suruda väikestesse asulatesse, millega piiratakse saamide õigusi põlise eluviisi viljelemisele.

YRO ja selle allyhenduse UNESCO esindajad avaldasid valmisolekut põhjarahvaid kaitsta, eriti yleilmsest soojenemisest ja majandustegevusest põhjustatud muutuste ees.

YRO põlisrahvaste foorumi 10. sistungjärgu istungid toimusid New Yorgis 16. - 27. lehekuud.


Allikas: Fenno-Ugria