[text]
Täna on

10. piimäkuul (10.06) tulõ Piusa yrgoru puhkemajan Väiko-Härmä kylän suurõmb arotus võro keele ja seto keele kõrraldamisõ asjust. Alostus om kell 10 ja kõnõluisiga saias valmis kell 17.30.
 
Oodõtas kõiki, kedä huvitas, kuis võro keele vai seto keele käsi edespiten käymä piät ja kinkal om uma arvamisõ välläytlemine henge pääl.
 
Võro kiilt ja seto kiilt ei panda arotusõ käygin peris ytte patta, a et suurõmb osa hätist omma yttemuudu, sõs om märgotamisõ väke rohkõmb, ku murõhtaja mõlõmbalt puult kokko tulõva.
 
Seo päiv tulõva arotamisõlõ kolm teemat, midä kaias läbi järgepiten:
 
1. Keele kõnõlaminõ. Midä and lisas parhilla tettäväle viil ette võtta, et uma keele kõnõlaminõ olnu võimaligult pall´odõ võrokõisi ja setokõisi jaos loomulik?
 
2. Keele segunõminõ. Olkõ võrokõnõ vai seto, vana vai nuur, veidy vai pall´o koolitõt – mi inemine kõnõlas iks umma kiilt, midä eesti kiräkiil mõotas. Kuimuudu võro ja seto keele lahjõmbasjäämist tagasi hoita? Määndside kõnõldu keele lõunaeestiliidsi umahuisi iist tulõ kõgõ kõvõmbidõ tapõlda, määndsit või laskõ vabambalt är muutuda? Määne saisukotus tulõ võtta Võromaa hindä eri keelevormõ segiminemise suhtõn? Kas om võimalik arõnda võro kiilt, kon egä maanuka umaperäne pruuk alalõ pysys? Kas seto kiil om yteline, või om seo man säändsit sammu häti tähele panda?
 
3. Keele kirotaminõ. Ku meil om selgembäs kõnõld kats edimäst teemat – kuis saia nii, et võro ja seto kiili kõnõlõjit olnu hulga ni määne võro kiil ja määne seto kiil omma ilosa, sõs om vast õigõ aig arota, määne piät olõma näide kiili kirjapandmisõ viis ja kiräkiil. Tuu piät tulõvidõ aastakymnide joosul sobima mitmas otstarbõs: võro keele ja seto keele oppamisõs nii latsilõ ku suurilõ, muuhulgan A-st ja B-st alostõn, ummi mõttidõ paindlikus kirjapandmisõs, lugõmisõs lajalõ rahvahulgalõ, kinka jaos edimädses lugõmaopmisõ keeles om nii vai tõistõ eesti kiräkiil.
 
Et päiv parõmbidõ kõrda länny, hoit arotamist taan plaanin ette märgidy tii pääl päävä juht, kiä and sõnna. Et kimmäle sõnna saia, tulõ uma teema inne yles anda kas e-posti vai telefoni pääle. Teema tutvustusõs või pruuki ytte kuni kolmõ lausõt, kõnõlda või ette võetust as´ast kõgõ rohkõmb viis minutit. Kõnõlaja piät olõma valmis vastama kysymisile.
 
Päävä joosul tetäs tyyd ka vähämbin tsõõrõn. Võro ja seto keele päävä tulõmusõs piässi olõma vähä selgemb ettekujutus, kuis minnä edesi näide kiili oppamisõ, arõndamisõ ja kirjapandmisõga.
 
Võro ja seto keele päivä kõrraldasõ Võro instituut ja Seto instituut. Ossa võtminõ om massulda, a söögi iist või midägi korvi jättä. Et tiiäs, pall´o lõunas suppi kiitä, tulõ uma tulõkist ette teedä anda Võro instituuti e-posti See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. pääle vai telefoni 78 28 750 pääle.
 
Hinnäst kirja panda pallõmi vähämbält 7. juunis. Sõnavõtmisõ soovi pallõmi registriiri saman paigan joba 2. juunis.
 
Päävä täpsemb kava saadõtas lakja 7. juunil.


Allikas: Võro Instituut