[text]
Täna on

t_Maardu12.gifEile, teisipäeval, 31.05.2011 toimus Tallinnas Toompeal Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhma ning Maavalla koja esindajate kohtumine, kus arutati looduslike pyhapaikade riikliku arengukava ning Maardu hiiemetsaga seotud kysimusi. Kohtumist juhtis Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhma ning keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Lukas.

Kohtumisel tõdeti, et Maavalla koja algatusel koostatud ning Kultuuriministeeriumi juhtimisel rakendatav  pyhapaikade arengukava on takerdunud, kuna selle senisest eelarvest on täidetud kõigest 16%. Samuti ei ole kultuuriministeerium toetanud looduslike pyhapaikade õiguslikku reguleerimist ning pyhapaikade kaitsmise ymberkorraldamist, mis on arengukavaga ette nähtud. Arengukava rakendamisega viivitamine põhjustab pyhapaikadega seotud kultuuripärandi kahjustamist nagu Rebala muinsuskaitsealal asuva Maardu hiiemetsa lageraie käesoleva aasta mahlakuus. Samuti on sajad kaardistamata pyhapaigad nende asukohtade mäletajate suremise tõttu lõplikus hävimisohus.

Maavalla koja vanem Ahto Kaasik ytles kohtumisel "Maausulised tegelevad looduslike pyhapaikadega avalikes huvides ning kaitsevad nendega seotud kultuurilisi, looduslikke ja yhiskondlikke väärtusi. Pyhapaikadega on vahetult seotud eesti ajaloolise loodususu tavade järgijate põhiseadusliku usuvabaduse tagamine, samuti piirkondliku arengu toetamine elukeskkonna rikastamise abil. Pyhapaigad on väärtuslikud ka tervise allikana ning eesti ja soome-ugri yhisidentiteedi olulise osana."

Pyhapaikade toetusryhma esimees Tõnis Lukas nägi lahendust ka Maardu hiiemetsa maharaiumise lõplikuks peatamiseks.
" Toetusryhma järelepärimisele ja selles tehtud kriitikale vastuseks saadetud kirjas on Muinsuskaitseamet andnud mõista, et senist vaid väikest raiekeelu ala Maardu hiies on võimalik suurendada. Muinsuskaitseamet peakski seda tegema. Teiseks tuleb raiekeelu kehtestamise puhul otsida võimalusi metsalangetaja firmale seaduslikult tehtud kulutuste eest kompensatsiooni maksmiseks", ytles Lukas ja lisas: " Looduslike pyhapaikade olemasolu ja tähtsus kohalikele elanikele Eestis on ainulaadne kogu Euroopas. Katsume seda nägu hoida ja teha nii, et saag sellesse näkku liiga sygavale ei tungiks!"

Pyhapaikade toetusryhma esimehele Tõnis Lukasele anti yle hiite kaitsmist taotlev pöördumine, millega on tänaseks internetis ja paberil liitunud ligikaudu 7000 inimest. Tutvustati ka Faktum Ariko hiljuti valminud avaliku arvamuse uuringut, mille kohaselt peab hiite ja teiste looduslike pyhapaikade kaitsmist tähtsaks või väga tähtsaks 70% Eesti elanikest.

Maavalla koda esindasid kohtumisel vanem Ahto Kaasik, juhatuse liige Andres Heinapuu, looduslike pyhapaikade arengukava juhtnõukogu liige Tiit Kaasik, koja hiite toimkonna tegevjuht Arvi Sepp ning Härjapea koja vanem Olev Kull.

Looduslike pyhapaikade pöördumisele saab allkirja anda ka praegu

Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhma kuulub 17 liiget

Kuva: Rebala muinsuskaitsealal asuvat Maardu Hiiemetsa tabas lageraie looduslike pyhapaikade riikliku arengukava kolmandal aastapäeval