[text]
Täna on

t_Laulusoor_vaike.gifTäna on maailma põlisrahvaste päev, millega peetakse meeles põlisrahvaid, nende elma, teeneid ja saavutusi; tahetakse ka pöörata tähelepanu sellele, et kõiki põlisrahvaid ei kohelda õiglaselt ja nende inimõigusi austavalt.

Eesti liitus põlisrahvaste õiguste YRO deklaratsiooniga 2007. aastal ning tunnustab sellega kõigi põlisrahvaste õigust oma maale, loodusvaradele, elmale, usule ning pyhapaikadele. Maavalla põlisrahvaiks on setod, võrokesed, mulgid jt kohalikud põlisrahvad, kes peavad end selle piirkonna põliselanike otseseks järglaseks ning kannavad edasi põlist elma ning eneseteadvust. Põhimõtteliselt võib põilsmaalaseks olla iga eestlane, kes määratleb end mingi kindla põliskogukonna liikmena. Viimastel aastatel on laienenud ka põlisrahvaste liikumine. Mitmetes kihelkondades on moodustatud põlisrahva esindused ning need on omakorda koondunud Eesti põlisrahvaste liikumisse.

Põlisrahvaste päeva (inglise keeles International Day of the World's Indigenous People) tähistatakse YRO yldkogu otsusel 1994. aastast. Kuupäev tuleneb sellest, et just 9. põimukuud 1992 kogunes YRO inimõiguste edendamise ja kaitsmise alatoimkonnas esimest korda põlisrahvaid käsitlev tööryhm.

Kuva: Võrokeelse laulupeo tule syytamine Taevaskojas

Vaata lisaks:

Põlisrahvaste õiguste YRO deklaratsioon