[text]
Täna on

Looduse Omnibussi ja Fenno-Ugria Asutuse koostöös toimus 5. - 12. heinakuud retk soome-ugri aladele Venemaal. Reisi eesmärgiks oli tutvustada Venemaa soomeugrilist algupära ja vanimat ajalugu nii maaliliste ja pyhade looduskohtade kui ka vanade kindluste ja linnade näiteil. Vanasti, kui Vene riik polnud veel välja kujunenud, elasid Venemaa tuumikalal erinevad praeguseks välja surnud soome-ugri rahvad. Tuntuimad neist olid merjalased ja muromlased. Nende osa Vana-Vene riigi tekkes oli ylimalt suur, nii nagu ka Novgorodi vyrstiriigis. Tänapäeval meenutavad nende elupaiku vaid erinevad vee- ja paiganimed, sõnad vene keelemurretes, arvukad kindlused ja pyhapaigad.

Reisist avaldas põhjaliku ylevaate Fenno-Ugria võrguleht