[text]
Täna on

29. põimukuul kell 10 tulõ Võro instituudin teedyspäiv, kon saa teedä, miä om umakeeline latsiaiaryhm vai keelepesä.

As’atundja Saarikivi Janne ja Pasaneni Annika Soomõst kõnõlõsõ, kuis om keelepesä tyyd kõrraldõt Soomõ ja Vinnemaa sugurahvidõ man. Tsipakõsõ saava joba umast tyyst kõnõlda ka võrokeelidse latsihoitmisõ iistvõtja.

Ytenkuun arotadõn piässi selges saama, kuis tetä võrokeelitsiid keelepesäryhmi ja minkjaos tuu hää om. Vana Võromaa vallavanõmbidõ, liinajuhtõ ja latsiaiadirektride kõrval oodõtas yten märgotama kõiki huviliidsi.


Uma Leht