[text]
Täna on

26. põimukuu pääväl omma Rõugõ lähkyle Kiidi turismitallo oodõdu sõirahuvilidsõ – lisas Eesti meistriile omma kohal Läti rahvussöögi tegijä, kirotas Uma Leht.

Päiv nakkas pääle kell 12 sõiralaaduga. Kõivupuu Marju kõnõlas sõirast ku Võromaa pyhäpäävä- ja egapääväsöögist, Kronberga Lasma tutvustas Läti jaanisõira. Kell 14.30 nakkas sõirategemisoppus nii Eesti ku Läti meistride käe all.

Kell 18 tetäs valla vahtsõnõ piimäpukk. Tulõ ka piimäauto, kohe saava peris- vai täyspiimä valla kõik pidolidsõ. Kink piim om sõirateos kõlbulik, tuu saa õdagu piletildä pitto, kon mängvä Fibrill, lõõdsa- ja kandlõmängjä.


Uma Leht