[text]
Täna on

t_Maesuitsu_1.gif2011. aasta sygissemestril on võimalik Tartu Ülikoolis kuulata taas esinduslikku loengusarja hiitest ja teistest ajaloolistest looduslikest pyhapaikadest. Valikaine "Eesti looduslikud pyhapaigad" on mõeldud eeskätt ajaloo, etnoloogia ja loodusteaduste erialade bakalauruse- ning magistriastme yliõpilastele ning peaks pakkuma kindlasti huvi ka tulevastele õpetajatele. Kursuse läbinud saavad yldised teadmised pyhapaikade kujunemisest, liikidest, uurimisloost, väärtustest, vaimsest kultuuripärandist ning kasutamise ja hoidmise põhimõtetest.

Loengutel kõnelevad oma ala tunnustatud asjatundjad Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja Tallinna Tehnikakõrgkoolist. Lisaks Eesti pyhapaikadele antakse taustateadmised lähemate hõimurahvaste ning tööstuslikult arenenud Jaapani looduslikest pyhapaikadest.
Pofessor Jaanus Paal kõneleb pyhapaikadest kui eluskooslustest, proffessor Rein Einasto pyhapaikade geoloogiast, filosoofiadoktor Ain Raal pyhapaikadest tervise allikana,  filosoofiadoktor Heiki Valk pyhade paikade arheoloogiast ning filosoofiadoktor Madis Arukask läänemeresoome pyhapaikadest.

Teised kõnelejad ja teemad on: Alari Allik - Jaapani pyhapaigad; Jyri Metssalu - pyhapaikade alased teabeallikad; Mari-Ann Remmel - pyhapaikadega seotud vaimne elmapärand; Ahto Kaasik - erinevad pyhapaigad, ajalooline kujunemine ja tavaõiguslik ja seaduslik kaitse.

Valikaine raames toimuvatel seminaridel käsitletakse pyhapaikade uurimist ja kaitse kavandamist. Toimub ka väljasõit, kus tutvutakse erinevate pyhapaikade ja nende senise kaitsekorraldusega.

Loengusari toimub 08.09.-15.12.2011. a igal neljapäeval kl 14 - 16 Jakobi tn 2 Tartus. Aine edukalt läbinutel kantakse õpinguraamatusse 3 EAP-d.

Aine on kirja panemiseks yliõpilastele ÕIS-is avatud 15.05.2011-28.08.2011. Tyhistamise lõpptähtaeg on 12.09.2011. Kirja panemise lõpptähtaeg kylalisyliõpilastele on 12.09.2011. Kirja panemise lõpptähtaeg 1. kursuse õppijatele 12.09.2011. Aine kood: FLAJ.01.146 Eesti looduslikud pyhapaigad (3 EAP).

Loengusarja valmistas ette Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus ning seda toetab Kultuuriministeeriumi valdkondlik arengukava "Eesti ajaloolised looduslikud pyhapaigad. Uurimine ja hoidmine 2008 - 2012" ning Hiite Maja sihtasutus. Pyhapaikade valikainet on varem loetud Tartu Ülikoolis 2010. a sygissemestril ning Eesti Maaülikoolis 2009. a sygissemestril ja 2011. a kevadsemestril.

Kuva: TÜ pyhapaikade valikaine yliõpilased kylastavad Võnnu Mäesuitsu hiit