[text]
Täna on

Ilmunud on pärimusteaduse ajakirjade värsked väljaanded, kirjutas Eesti Rahvaluule võrguleht.

Ilmus järjekordne ingliskeelne pärimusteaduse ajakiri Electronic Journal of Folklore 48.

Artiklite temaatika on mitmekylgne ning peaks pakkuma huvi erineva taustaga lugejatele.

Amots Dafni käsitleb pyhade puude austamist tänapäeva "Pyhal Maal" ning toob välja erinevused moslemite, beduiinide ning juutide vastavate tavade vahel.

Briti meeste näitel vaatleb Stephen Williams isaks olemist ja toob esile tänapäeva isade suurema kaasatuse oma laste kasvatamisel selle põhjuseks on nii yldised yhiskondlikud muutused kui ka meeste isiklikud valikud. Leyla Önal käsitleb samas emaduse-lugu ja naisdeemoneid ning sellega seonduvat naiste allasurumist.

Mirjam Mencej artikkel uurib ketramise märgilist tähendust Euroopa rahvaste pärimuses seoses synni, saatuse ja surmaga.

Elisabeth Piirainen teeb sissevaate mahukasse ettevõtmisse, mille käigus kogutakse kokku erinevates Euroopa keeltes levinud idioomid ning koostatakse vastav sõnastik.

Mordva mytoloogia-entsyklopeedia koostaja Tatjana Devjatkina kirjutab lindudest ja nende olulisusest ersade-mokðade tavandis.

Tatjana Vladõkina ja Galina Gluhhova artikkel keskendub vihma väljakutsumise taigadele udmurdi usundis.

Piret Õunapuult on väga yksikasjalik ja rohkete kluvadega ilmestatud ylevaade Eesti Rahva Muuseumi Tallinna osakonna kujunemisest Eesti Kunstimuuseumiks.
Lisaks saab värskes ajakirjas lugeda ylevaateid doktoritööde kaitsmistest, konverentsidest ja ning ka raamatututvustust.

Folklore 48 on kättesaadav veebis aadressil http://www.folklore.ee/folklore/vol48/


Ilmunud on Mäetagused 48: Hõbevalgemast valgem - arheoastronoomia number

Mäetaguste 48 teadusharudevaheline number tutvustab uurimusi, mis on seotud kirgi kytnud loonaõnnetustega: Tunguusi meteoriidikraatri oletused, uurimislugu ja kajastused evengi pärimuses ning Saaremaa Kaali kraatrite palju suurem ning tõenäoliselt noorem analoog Saksamaal - Baieri Chiemgau. Autorid leiavad sellele syndmusele otseseoseid Phaetoni loogaga, mis olevat loonaõnnetuse kajastaja. Esitatud on teisigi värskeid Lennart Meri Hõbevalgele lähedasi seisukohti.

Lugeda saab veel varakeskaegse pyhapaiga astronoomiliste aluste otsingutest Praha kesklinnas ning Sajaani-Altai piirkona hiigelpyramiidist ja pyhapaikadest.

Pärimusehuvilised saavad lugeda läänemeresoome Suure tamme laulu seostest muistse ajajaotusega.

Põnev on ka Tõnno Jonuksi käsitlus arheoastronoomia ja laiemalt teadusharude vaheliste uurimuste kitsaskohtadest, mis võib nii mõnegi uurija mõttekaari kahandada, kuid osundab lähenemiste erinevatele alustele, sh pyydele näha mineviku inimeste kõrget elmataset, mis hiljem on seletamatul põhjusel kadunud.

Mäetaguste kroonikaosa annab ylevaate erialasyndmustest, tutvustab väitekirju ja ilmunud erialaraamatuid.
Eelarvustatav ajakiri Mäetagused ilmub järjepidevalt aastast 1996 ja on võrgus loetav aadressil http://www.folklore.ee/tagused


Allikas: Eesti Rahvaluule