[text]
Täna on

t_IUCNJuhend.gifNeljapäeval, 29.09. esitletakse Tallinnas Keskkonnaministeeriumis Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) looduslike pyhapaikade haldamise juhendit. Syndmuse juhatab sisse Keskkonnaministeeriumi nõunik Hanno Zingel. Raamatut tutvustab Tartu ylikooli looduslike pyhapaikade keskuse juhataja Ahto Kaasik. Keskkonnaameti poolt võtab sõna peadirektori asetäitja Leelo Kukk. Regilaule esitavad Õie Sarv ja Marju Kõivupuu.

Pyhapaikade haldamise juhend on mõeldud looduskaitsealade valitsejatele ning teistele ametnikele ja eraisikitele, kes pyhapaikade haldamisega kutsetööna või vabatahtlikus korras tegelevad.

Juhend muudab oluliselt käsitlust, mille kohaselt on Eestis seni pyhapaiku kaitstud yksnes kas arheoloogiliste või loodusmälestistena. Rahvusvaheline looduskaitseliit käsitleb pyhapaiku inimkonna vanimate looduskaitsealadena, kus tuleb põlisrahva tavasid järgides koos kaitsta nii loodust kui ka vaimset pärandit.

Juhendi on koostanud Maailma Kaitsealade Komisjoni  kaitsealade kultuuriliste ja vaimsete väärtuste tööryhm koostöös UNESCO programmiga "Inimene ja biosfäär".  Raamatu andis eesti keeles välja Maavalla Koda. Ettevõtmist toetas Keskkonnaministeerium ning  Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Raamatut trykiti 1000 eksemplari ning see jagatakse tasuta looduslike pyhapaikade haldamisega tegelevatele keskkonna-, muinsuskaitse- ning omavalitsusasutustele. Raamatu saavad ka suuremad raamatukogud ning kõrgkoolid. Juhendi tutvustamiseks korraldatakse sygisel Keskkonnaameti kuues piirkondlikus keskuses teabepäevad.

IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) on maailma suurim looduskaitseyhendus, kuhu kuulub yle 160 riigi. Eesti on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu liige 2007. aastast.

Raamat ilmus esmakordselt inglise keeles 2008. aastal ning kinnitati IUCNi maailma looduskaitsealade IV kongressil 2008. a porikuus. Koos paljude teiste riikidega kiitis juhendi heaks Eesti Vabariik. Lisaks inglise keelele on juhend varem ilmunud hispaania ja vene keeles. Juhendi väljaandmine eesti keeles on tingitud sellest, et Eestis leidub rohkesti looduslikke pyhapaiku ning nendega seotud tavad on jõudnud silmapaistvalt elavalt kaasaega. Looduslikel pyhapaikadel on Eesti looduses ja kultuuris oluline koht ning neid väärtustatakse ka riiklikul tasandil.

Juhendi tutvustamiseks korraldatakse keskkonnaameti töötajatele ja teistele pyhapaikade haldamisega tegelevatele ametnikele ning vabatahtlikele kuus teabepäeva. Teabepäevad toimuvad:

04.10. Läänemaal Penijõel Matsalu rahvuspargi keskuses
06.10. Tartus Keskkonnaameti saalis
13.10. Otepääl Keskkonnaameti saalis
18.10. Pärnus Keskkonnaameti saalis
25.10. Rakveres L-Viru maavalitsuse saalis
01.11. Tallinnas Keskkonnaministeeriumi saalis

Raamat võrgus