[text]
Täna on

t_annidkivil2.gifSygiskuu lõpuni toimub Maavalla koja kasupäeva korjandus, kus kogutakse toetust looduslike pyhapaikade uurimiseks ja hoidmiseks, kodulehe, teabevahetuse, trykiste, loengute jt syndmuste ning koja muude tegemiste tarvis.

Koda ei toetata riigieelarvest. Koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused. Seepärast oleme tänulikud igasuguse abi eest.

Annetada on võimalik Maavalla koja pangaarvele nr 333805270003 Sampo Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal.

Seni on annetatud 466 eurot.

Kasupäeva korjandusest pikemalt