[text]
Täna on

Maavalla koja korraldatud ja hiljuti lõppenud kasupäeva korjanduse jooksul laekus annetusi 12016,60 krooni ehk 768 eurot.

Koda kasutab saadud raha avalikes huvides hiite uurimiseks ja hoidmiseks, kodulehe, teabevahetuse, trykiste, loengute jts tegemiste tarvis. Saadud toetus on eriti väärtuslik, kuna Maavalla koda ei rahastata riigieelarvest. Meie tegevus toimub yhiskondlikus korras ja projektide abil.

Koja tegemistest pikemalt

Koda on annetajatele tuhandest tänulik. Tulgu annetatud raha teile sajakordselt tagasi!


Maavalla koda