[text]
Täna on

t_MarjuKoivupuu_1.gifKõivupuu Marju Tal’na ylikoolin võro kiilt oppaman 
  
26. sykyskuu pääväl sai Tal’na ylikoolin Euruupa kiili pääväl ka võro kiilt oppi, kirotas Uma Leht.

Euruupan kõnõldas pia 200 kiilt. Euruupa kiili pääväl sai ilma massulda oppi ytte jako näist, päält võro keele viil kihnu, hispaania, prantsusõ, taani, saksa, udmurdi, norra, poola, ersa, hiina, portugali, leedu ja ungari kiilt.

Võro keele huviliidsi oll’ kokko tulnu paras suurõ maakooli klassi täys, oppajas oll’ Tal’na ylikooli vanõmbtiidry Kõivupuu Marju.

Tä andsõ ka kihnukeelitsehe uudissõsaatõhe võrokeelidse usutluse võro keele ja elma kotsilõ. «Ytstõsõst oll’ peris rassõ arru saia, päälegi kõnõlasõ võrokõsõ kõvastõ virgõmbahe, ku kihnlasõ omma harinu,» muheli Marju.


Uma Leht