[text]
Täna on

Võro instituut pakk seost kuust pääle latsiaiaoppajilõ, -juhatajilõ ja -abioppajilõ koolitust, kon andas tiidmiisi, kuimuudu latsilõ latsiaian võro kiilt opada. Laembalt tulõ juttu ka võro keele saisust ja ylepää võro as’ast, kirotas Uma Leht.

Ossa võtma oodõtas latsiaiaoppajit, kiä omma huvitõdu uma keele oppamisõst latsiaian ja kiä joba veidykese võro kiilt mõistva. Egäl kokkosaamisõl peetäs kats loengut ja om yts praktilinõ võro keele tunn.

Koolitusõl om ytessä ossa ja koolitus käy puulpäävilde rehekuust 2011 nika ku piimäkuuni 2012.

Kokko saias yts kõrd kuun. Edimäne kokkosaaminõ om 22. rehekuul.

Inämb teedyst saa koolitusõ kotsilõ Võro instituudi kodolehe www.wi.ee päält.


Uma Leht