[text]
Täna on

t_LiiviLipp.gifEelteade: ettekandekoosolek "Liivlased. Maa. Rahvas. Ajalugu" Tartus 25.11.

25. kooljakuud (25.11) toimub Tartu ylikooli ajaloo muuseumis Lossi 25 rahvusvaheline ettekandekoosolek LIIVLASED. MAA. RAHVAS. AJALUGU

Ettekanded

- Valts Ernðtreits (Tartu Ülikool, Liivi Kultuuri Keskus), Renâte Blumberga (Liivi Kultuuri Keskus): *Liivi keel ja kultuur tänapäeval*

- Eberhard Winkler (Göttingeni ylikool): *Liivi keele kontaktid sõnavara põhjal*

- Riho Grünthal (Helsingi ylikool): *Liivlased ja liivi keel uue aja kynnisel*

- Christopher Moseley (UCL School of Slavonic and East European Studies, University College London): *Liivi keel – ohustatuim keel Euroopas?*

Tutvustatakse rahvusvahelisel liivi aastal valminud teoseid.

Toimub pidulik peoõhtu ja esitatakse liivi muusikat.

Esimest korda Maavallas linastub Vahur Laiapea filmi "Professor Viitso liivlased" (2011).

Syndmuse peakorraldajad on Emakeele selts ja Tartu ylikool.

Kuva: Liivi lipp Kura rannas

Läte: Fennougria