[text]
Täna on

t_VoroKiil.gifTulõva nädäli peetäs vanal Võromaal võro keele nädälit.

Võro instituut om võro keele nädäli puhul yten haardman päämidselt kuulõ, a muidoki saava uma keele hääs midägi tetä kõik Võromaa inemise.

Kõgõ lihtsämb, a saman hädätarvilidsõmb om iks ummi vanõmbidõ ni latsiga võro keelen kõnõlda.

Nigu jo paar aastakka, lätt seogi kõrd võro keele nädälil valla 8. ja 11. klassilõ mõtõld võrguviktoriin «ytski tark ei sata taivast».

Seoga vällä sõgludu parõmba võro keele tundja kutsutas vahtsõ aasta algusõn võro keele olympiaadilõ.

9. märdikuul tulõ vähämbile, 2.-7. klassi opilaisilõ Võro latsiraamadukogon ettelugõmispäiv «Kullõ, ma loe sullõ!».

Koolõn yle vana Võromaa peetäs võro keele nädälil opitunnõ võro keelen.

Haani koolin om näytyses plaanin võrokeeline tyyoppusõ tunn, Oravil andva kogoni kõik oppaja märdipääväl umma ainõt võro keelen.


Uma Leht