[text]
Täna on

Maavalla koja pressiteade

t_Mahtra2.gifVastuseks EELK Konsistooriumi pressiteatele looduslike pyhapaikade arengukava eelarvest

EELK Konsistooriumi 09.11. pressiteates väideti, et riik on pyhakodade programmi kõrval eelistanud looduslike pyhapaikade arengukava.

Väide on naeruväärne juba seetõttu, et programmile „Pühakodade säilimine ja areng” on järgmiseks aastaks ette nähtud kulutada 660 486 eurot, looduslike pyhapaikade andmekogu arendamiseks, pyhapaikade õigusliku seisundi täpsustamiseks, kaardistamiseks ja inventeerimiseks aga ainult 6 391 eurot (vt 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri, lk 166). Vahe on rohkem kui sajakordne pyhakodade kasuks. Kui tõesti toimuks yhe eelistamine teise arvelt, siis looduslike pyhapaikade arengukava rahastamise kahekordistamiseks piisaks pyhakodade programmi vähendamisest vähem kui protsendi võrra.

Ka võrreldes programmide vajadustega on pyhakodade rahastamine olnud piisavam. EELK pressiteate väitel on pyhakodade programm seni rahastatud 20% ulatuses. Lihtne arvutus näitab, et kui 2004 alanud ja 2013 lõppevat programmi rahastatakse samas tempos, saab ta 2013. aasta lõpuks rahastatud 25% ulatuses. 2008. aastal kinnitatud ning 2012. aastal lõppeva looduslike pyhapaikade arengukava vajadustest on riik seni rahastanud 11,5 %. Kui Riigikogu kinnitab valitsuse ettepaneku eraldada järgmisel aastal pyhapaikade päästmiseks 6391 eurot, on arengukava lõppedes rahastatud see kõigest 11,9% ulatuses.

Suurem osa ajaloolistest looduslikest pyhapaikadest on halvas seisukorras, ryvetatud, kahjustatud ning hõivatud kõrvalisest inimtegevusest. Eelolevatel kymnenditel on jäädavalt hävimas kymned looduslikud pyhapaigad. Seevastu mitte yhtegi ka kõige ohustatumat kristlikku pyhakoda ei ähvarda praegu täielik häving. Kultuuriväärtuslikud pyhakojad on juba riigi kaitse all, kuid suur osa looduslikke pyhakohti vajab alles kaitse alla võtmist ning kaitse korraldamist, mis ei ole sugugi väike töö. Pyhapaikade arengukava 2008-12 on ette nähtud kolmandiku pyhapaikade (ca 34 kihelkonda) inventeerimiseks, kuid rahastamist jätkub vaid 3,5 kihelkonna jaoks.

Maavalla koda kutsub yles valitsuse ning Riigikogu liikmeid aru saama olukorra kriitilisusest ning võtma meetmeid ajalooliste looduslike pyhapaikade päästmiseks, võttes arvesse, et vastavalt kysitlusele peab 70% Eesti Vabariigi elanikest pyhapaikade kaitsmist oluliseks või väga oluliseks.

EELK-d ja teisi kirikuid kutsume yles mitte võistlema riigi vähese toetuse pärast kultuuripärandile ning aru saama, et ka pyhapaigad on osa Eesti kultuuri- ja vaimsest pärandist.

Vaata lisaks:

EELK: Vastuseks Maavalla Koja pressiteatele Looduslike pühapaikade arengukava 2012 eelarvest:
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20111110&ID=269480

Maavalla koda: Riigieelarve eelnõu laseb looduslikel pühapaikadel hävida:
http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20111108&ID=269414

ERR: Suurem osa Eesti elanikest peab looduslike pühapaikade kaitsmist tähtsaks:
http://teadus.err.ee/artikkel?id=5625&cat=8&pg=1

Andres Heinapuu
Maavalla koja juhatuse liige

Kuva: loomakari Mahtra hiieallika juures