[text]
Täna on

Arvatavaks hiiepaigaks olnud Animäe jalamil lepiti kokku, kusmaale jääb metsaraie piir ja missugused puud alles jäävad, kirjutas Maalehes Viio Aitsam.

Harjumaal Tõdva kylas asuv Animägi on kõikide märkide järgi vana hiiepaik ja viimasel aastasajal kohalike inimeste kooskäimise koht. Ametliku kaitse piiranguid siin aga pole.

Nii ei olnud selles midagi yllatavat, et siin 12 hektarit tagasi saanud maaomanik myys oma kinnistu edasi metsafirmale A&P Mets. Viimane võttis aga kypse metsaga ala oma lageraieplaani.

Kaskedele triibulised lindid

Erinevalt paljudest paikadest ei tekkinud metsa mahavõtjate ja kohalike vahel vastuolu.

Nõnda ei kogunenud Tõdva ja naaberkylade rahvas ka Animäe jalamile meelt avaldama, vaid metsaettevõttega kokku leppima, kuhumaani tohib raiet teha ja mis piirist alates puid ei puututa.

Pikemalt kirjutab Maaleht