[text]
Täna on

Karjala noorte inimõigusryhm laadis internetti video, milles Ðoutjärve elanik kurdab vepslaste halva olukorra yle – riiklikul toel rajatud maja põliselanikele on ehitatud hullemini kui sealaut.

Vepslane Nikolai Anuðenkov räägib Youtube'is oleval 13-minutilisel videol, et seadusega ette nähtud soodustused ei jõua erinevatel põhjustel põlisrahvasteni.

Anuðenkovi sõnul viivad väljaspool Karjalat registreeritud ettevõtted vepslaste aladelt välja metsa ja teisi loonavarasid, tasumata vabariigile mingeid makse. Kohalikel omavalitsustel pole raha isegi tänavavalgustuse tagamiseks ja teede puhastamiseks.

Elanikkonna elatustase on vepsa aladel keskmisest madalam. Ka töötutoetust on vepslastel raske saada, sest selleks tuleb neil kord kuus Petroskois nägu näitamas käia, teekonnale aga kulub umbes 400 rubla. Toetussumma on sealjuures alla tuhande rubla.

Rahapuudusel on Ðoutjärvel teist aastat suletud vepsa elma keskus ega tegutse enam ka lastekoor, kurdab Anuðenkov.

Võrdlus sigadega tuli vepslaste õiguste eest kõnelejale huulile seoses hiljuti õpetajatele ehitatud majaga, mis olevat ehitatud vundamendita soo peale ning kuhu pole rajatud uut kanalisatsiooni.

"Hiljuti näidati televisioonis uut sigalat, kus sigadel olid ka suuremad sulud kui on minu kahetoalise korteri toad, kuhu on sisse kirjutatud kuus inimest," nendib Anuðenkov.

Allikas: Fenno-Ugria