[text]
Täna on

Venemaal avaldatud yleriigilise rahvaloenduse tulemused näitavad soome-ugri rahvaste rahvaarvu kiiret kahanemist, samas on obiugri rahvad ja neenetsid suutnud oma arvukust suurendada, vahendas Fenno-Ugria.

Teabekeskus Finugor koostas Rossiiskaja Gazetas avaldatud loendustulemuste põhjal tabeli, mis näitab soome-ugri rahvastiku muutusi viimase kaheksa aasta jooksul.

Samas märgib Finugor, et ametlikud andmed ei peegelda nii mõnegi rahva tegelikku olukorda. Näiteks on teada, et iþmakomisid on yle 20 tuhande. Permi krais elavad jasvakomid loeti aga loendusel syrjakomideks.

Ersasid ja mokðasid eelistati loendusel yles märkida mordvalastena, seepärast on ka ersade ja mokðade koguarv mordvalaste hulgast tublisti väiksem. Niidu- ja idamarid märgiti viimasel loendusel peamiselt lihtsalt marideks, samas eristati mäemarid.

Ka ingerisoomlasi elab Venemaal arvatavasti rohkem kui kirjas, sest osa neist on end pannud kirja soomlasena. Petserimaal elavad setud on aga väidetavalt yle loetud ja eestlaste yldarvust eraldatud.

Manside, hantide ja neenetsite rahvaarv on tublisti tõusnud arvatavasti tänu Handi-Mansi, Neenetsi ja Jamali Neenetsi naftapiirkondade põlisrahvastele eraldatavate toetustega.

Lähemalt kirjutab Fenno-Ugria