[text]
Täna on

Kolmapäeval, 24. porikuud toimub Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kogumiskonverents "Pildi sisse minek". Muu hulgas tulevad tutvustamisele suvel ja sygisel Põlva ja Hargla kihelkonnas toimunud pyhapaikade väliuuringud.

Kavas

9.00 Osalemiseks kirja panemine, hommikukohv, avasõnad

9.30 Koguja päevik kui ajastut peegeldav dokument - Piret Õunapuu, ERM

10.00 Uitamise meetodist fotoarhiivis - Marika Alver, EKA

10.30 Tähelepanekuid Kihnu õigeusust 2012. aasta välitöödelt - Kristiina Tiideberg TLÜ, EHI

11.00 Eesti Vabaõhumuuseumi Kihnu välitööde metodoloogilisi probleeme - Rasmus Kask, EVM

12.30 Kuidas tõlkida elamust: intervjuusituatsioon ja akadeemiline kirjutus - Moon Meier, TÜ

13.00 Uurijahuvi, konflikt ja dialoog. “Teistmoodi laste” vanemate lood internetifoorumis - Maili Pilt, TÜ

13.30 Kakskümmend kaks tuhat kogumata pilti. Ühe hobi enesekajastusest - Mare Kalda, EKM

14.30 Vanade tehnikate uus elu - Vaike Reeman, ERM

15.00 Isuri ja vadja kultuuri peod 2012. aasta suvel: kaks võimalust pildi sisse minekuks - Ergo-Hart Västrik, TÜ

15.30 Kahe taevaskoja vahel: Põlva kihelkonna pühapaikade uurimisest - Lona Päll, Hiite Maja sihtasutus; Reeli Reinaus TÜ

16.00 Inimese jäljed maastikus, palunõia tee pühakivil. Looduslike pühapaikade ja arheoloogiamälestiste inventeerimine Hargla kihelkonnas 2012. aasta suvel - Marju Kõivupuu, TLÜ, EHI

16.30 EPM näituse "Põllumajandusreform" avamine

Kõik huvilised on oodatud kuulama ja arutlema!