[text]
Täna on

t_mardisandid_1.gifYle-minevä riidi joosti märti, yte sandipundi pääle trehvsi Urvastõ seldsimajan, kirotas Uma Lehes Harju Ülle.

Urvastõ märdisandi seledi, et nä omma joba kylä pääl tsõõri är tenny. Tuud oll’ nätä ka kuh’aga hääd-parõmbat täys sandikorvist.

Et iks pillimiis oll’ pundin, lyydi tandsu ja laulti kõva helyga, sis olli Urvastõ kandi inemise helde ja kyssevä laulõ manogi. Yten talon hauksõ eski pini lauluga saman taktin.

A oll’ ka sändsit, kiä es lasõ sante sisse ja kistuti eski tulõ är, ku sandi naksi ussõ takan laulma.

Sandiaig lätt edesi: 24. märdikuu pääväl joostas katri. Hoitkõ iks tuus pääväs koton hääd-parõmbat, et es pidäny tulli är kistutama, ku ussõ takast sandilaulu kostma nakkas!


Uma Leht