[text]
Täna on

t_Metsatoll.gifMaavalla koda tunnustab tänavu viit ettevõtmist, mis on aidanud kaasa looduslike pyhapaikade uurimisele, väärtustamisele ja hoidmisele. Laupäeval Eesti Kirjandusmuuseumis toimuval tunnustamissyndmusel saavad tänukirja Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhm, Eestimaa Looduse Fond, Valjala põhikooli ajalooõpetaja Ester Vaiksaar, Ansambel Metastöll ning Setomaa Napi kyla rahvas.

Tänukirjad antakse pidulikult yle Hiie väe tunnustamissyndmusel, mis toimub laupäeval, 24.11. algusega kell 13 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis Vanemuise tn 42. Samas autasustatakse ka tänavuse hiite kuvavõistuse võitjaid. Syndmuse naelana kuulutakse välja tänavuse aasta Hiie sõber.

Eestimaa Looduse Fond on alates 2002. aastast pakkunud abi mitmetes pyhapaikade kaitsmist edendavates ettevõtmistes: osalenud looduslike pyhapaikade uurimismetoodika koostamises ning looduslike pyhapaikade arengukava algatamises, on pakkunud pyhapaikade kaitsjatele tasuta õigusabi, on võtnud avalikult sõna pyhapaikade kaitseks ning on osalenud pyhapaikade tutvustamisel.

Valjala põhikooli ajalooõpetaja Ester Vaiksaar on uurinud alates 1995. aastast koos oma õpilaste ja huvilistega kodukihelkonna looduslikke pyhapaikasid – kysitlenud põliselanikke, kaardistanud ja kirjeldanud pyhi salusid, kive, allikaid ja puid. Seeläbi on ta päästnud mitmed pyhapaigad unustusehõlma vajumast ning on õpetanud noori ja täiskasvanuidki pyhapaikasid tundma ja austama.

Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhm. Eesti on teadaolevalt esimene riik maailmas, kus riigi seadusandlikus kogus on moodustatud looduslike pyhapaikade toetuseks yhendus. Tõnis Lukase juhtimisel koondunud saadikud on riiklikul tasandil väärtustanud pyhapaikasid ning aidanud avalikkusel teadvustada nende ohustatust. Toetusryhma eestkostmisel eraldati 2012. aastal riigieelarvest vahendid, mille abil sai korraldada Põlva kihelkonna pyhapaikade uuringud ning arendada pyhapaikade
andmekogu.

Ansambel Metastöll on pikki aastaid laulnud emakeeles hiitest, andnud välja kogumiku Hiie koda ning aidanud sellega kaasa looduslike pyhapaikade teadvustamisele ja väärtustamisele noorema rahva seas. 2006. Aastal korraldas Metsatöll koos Maavalla kojaga kontsertsarja Koduhiite kaitsel ning kutsus inimesi yles liituma pyhapaikade kaitset taotleva pöördumisega.

Setomaa Napi kyla rahvas valmistas 2010. aastal täispika mängufilmi seto maausust. Arhiivikirjeldusel põhinev film jutustab Napi kyla pyhapaiga kasutamisest ning viljakusjumala Peko austamisest esimese maailmasõja eelõhtul. Filmi tegemist vedas eest Setomaa praegune ylemtsootska Arne Leima ning film valmis kylaelanike kulu ja kirjadega ning oma jõul. Selle teoga on Napi kyla rahvas näidanud, et pyhapaikadega seotud pärandi väärtustamisel saab hea tahtmise juures ka kesistes tingimustes korda
saata suuri asju.

Varasematel aastatel on hiiesõbraliku tegevuse eest tunnustuse pälvinud Eesti Rahvaluule Arhiiv, Jõgevamaa Metsaselts, Väike-Maarja Põllumeeste Selts, Põlva linn, Võro Instituut, EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Siseministeeriumi usuasjade osakond, Eesti Rahvuskultuuri Fondi Elo Liivi ja Aleksander Heintalu allfond ning Erakond Eestimaa Rohelised; väljaanded: Loodusesõber, Roheline Värav, Maakodu, Virumaa Teataja ning Koit; yksikisikud: Marju Kõivupuu, Kaupo Ilmet, Aivar
Jürisalu, Leo Lätti ja Margus Tae.

Viiendat korda toimuvat Hiie väe tunnustamissyndmust juhib ajakirjanik ning kirjanik Sulev Oll. Kõlab rahvamuusika. Sissepääs on tasuta ning kõik hiie sõbrad ja huvilised on teretulnud.

Syndmuse korraldavad Maavalla koda, Hiite Maja SA ja Tartu Üikooli looduslike pyhapaikade keskus. Syndmust toetavad: Kehrwieder, Maaleht, Loodusesõber, Eesti Loodus, Maakodu, Võro Instituut, Uma Leht, Tihuse hobuturismitalu, Krautmani tervisekool, looduslike pyhapaikade riiklik arengukava, Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Keskkonnaamet ning Muinsuskaitseamet.

Kuva: Ansambel Metsatöll korraldas 2006. aastal kontsertsarja "Koduhiite kaitsel"