[text]
Täna on

t_Vepsapyhapuu_AnnikaMichelson.gifHelen Arusoo
Looduskalender

Viiendat korda toimuva kuvavõistluse “Maavalla hiied 10225” uues kategoorias ehk pildiryhmas “Maailma pyhapaigad” esitatud Vepsa pilgeni ande täis ohvrimänd näitas, et ka Peipsi piiri taga hoitakse vanadel kommetel elu sees. Samuti yllatas paljusid vaatajaid foto Iirimaalt, kus vägeva ohvripuu kylge oli meile tuttaval kombel seotud ande. Lisaks avardas uus pildiryhm pilgu ka ookeani taha Mehhikoni välja, kust vaated pyhadele mägedele ja pyhadele randadele tõid need kauged maad mõttes väga lähedale.

Maavallas eneseski näib hiiepaiga mõistmine aina avarduvat. Kuigi võidupildil näeme õrna tammeoksa värvilisi annipaelu kandmas, on pildi peategelane ohvrikivi. Tamm või tammesalu pole kuvavõistlusel osalejate seas ammu enam põhiline, mida yles võetakse.”

Näeme näiteks Hiie sõpra Martin Kivisood teksades mõnusasti liugukivil liugu laskmas (pildiryhmas “Tavad”), Panga panga all yksikut sipelgasuurust inimest imetlemas muistse pyhakoha vägevust (pildiryhmas “Saare pyhapaik”), Kämblal kaarnatiiva jälge puhtal lumikattel allika salapära ehitmas (pildiryhmas“Veekogu”).

Tammesid on kyll endiselt kuvavõistluse tarvis pildistatud rohkesti, ent sel aastal said samavõrra tähelepanu yksikud männid yle Eesti. Ka Hiie sõbraks valitud ristipuude uurija ja teadvustaja Marju Kõivupuu töö on seotud enamasti mändidega, on ju suur osa meie ristipuid just männid.

Kuvavõistluse korraldasid Maavalla koda, Hiite Maja SA ja Tartu ülikooli looduslike pyhapaikade keskus. Kuvavõistluse hindamiskogu esimeheks oli loodusfotograaf Arne Ader. Kõiki võistlusel osalenud töid näeb aadressil http://www.maavald.ee/kuvad/?tee=algus&kuvad=12

Looduskalender