[text]
Täna on

t_setonaised.gifTäna on eide- ehk paabapäiv, mis on Seto naiste pyha. Naised saavad omavahel kokku ja peavad pyha. Mehed teevad aga nende eest kõik kodused tööd.

Paabapäeval ei lubata päevasel ajal kellelgi ahju peale minna ehk pikali heita, muidu jääb suvel selg haigeks, "paaba tuleb selga", kasvab kyyr selga või jääb inimene muidu laisaks.

Setomaal on kõneldud:

Tuul pääväl pidävä naase vanast aost jo pyhi inäbysi tuuh taloh, koh om pal´lo naisi. Tuul pääval õi kua kangast, õi prääda, õi midägi muud säänest. A meesterahva tegevä kõikõ tyyd. Tuul pääväl mindä_i aho pääle, sis jääs suvõl põimu aigu sälg haigõst. Latsilõ ylti: "Paaba jääs sälgä." Õdagul, sis heidi latsõ nimme tõõsõ kängidse aho virusõhõ, nigu saas_i muido kätte, ku mine aho pääle, õt tuud jäl hyä irvi paaba säläh! Mõnõ ytli õt, sis kasus kyhm sälga, ku aho pääle läät.

Eidepäevast pikemalt