[text]
Täna on

t_VoroKiil.gifVõrokõisi lipu kavandiid saadõti konkursilõ 53, autoriid oll’ 31. Ytenlyyjit oll’ yle Eesti: Võrolt, Tartost, Tal’nast, Põlvast, Valgast, Rakverest, Pärnust jne.

«Väega uhkõ ja suur konkurss, tuud es mõista ette arvada!» rõõmust’ Võro seldsi juhatusõ liigõ, lipukonkursi yts vidäjä Kama Kaido.

No vali Võro seldsi kokko pant kommisjon (Kama Kaido, Kaplinski Jaan, Padari Ivari, Navitrolla, Sibula Priit, Harju Ülle, Plakso Ülo, Kõivupuu Marju ja Määri Andres) võistlustöie hulgast vällä 2–4 kõgõ parõmbat tyyd.

Kommisjonilõ andva nõvvo kunstnigu ja liputiidyse as’atundja: Võromaa juuriga kunstnik Lapini Leonhard, riigikantselei symboolikanõvvomiis Uiboaia Gert ja Udmurdi lipu autor Lobanovi Juri.

Sis pandas lipuvariandsi rahvahääletysele. Tuujaos trykytäs parõmba tyy paprõ pääle ja pandas Uma Lehe vaihõlõ. Võitjas kuulutõdas tuu lipp, miä rahva käest kõgõ inämb helle saa.

Vällävalit lippu näydätäs edimäst kõrda suurõmbalõ rahvalõ kolmandal Umal Pidol 1. piimäkuul 2013.


Uma Leht