[text]
Täna on

t_RistipuuV.gifNeljapäeval, 11.10. algusega kl 14 peab pärimuseuurija Marju Kõivupuu Tartus Lossi 3-217 loengu ristipuudest. Loeng toimub looduslike pyhapaikade valikaine raames, mida antakse Tartu ylikoolis kolmandat aastat järjest.

Looduslike pyhapaikade hulka kuuluvad ristipuud seovad enesega iidseid matusetavasid, mis teadaolevalt on säilinud yksnes Maavalla kaguosas. Tallinna ylikooli õppejõud Marju Kõivupuu on tegelenud ristipuude uurimise ja kaitsmisega ning avaldas 2009. aastal selleteemalise raamatu Hinged puhkavad puudes.

Pyhapaikade valikaine eelmistel loengutel on kõneldud looduslike pyhapaikadega seotud kirjalikest teabeallikatest, arheoloogilisest ja vaimsest pärandist ning tutvustatud pyhapaikade tervistavaid omadusi. Toimus ka väljasõit Võnnu kihelkonda, kus tutvuti erinevate pyhapaikade senise loodus- ja muinsuskaitsekorraldusega.

Kaheteistkymnest loengust koosnevat sarja loevad kaheksa oma erialal tunnustatud lektorit Tartu ylikoolist ja Tallinna ylikoolist. Aine raames antakse ylevaade erinevatest pyhapaikadest, nendega seotud vaimsest ja ainelisest elmapärandist, loodusväärtustest, usuvabadusest, õigus- ja halduskorraldusest ning teabeallikatest. Võrdluseks kõneldakse meile lähedastest läänemeresoome ja Jaapani pühapaikadest.

Aine on mõeldud eeskätt ajaloo- ja loodusteaduste erialade yliõpilastele, kuid yldhariva kursusena võiks olla huvipakkuv kõigile. Pyhapaikade valikaine toimub Tartu ylikooli looduslike pyhapaikade keskuse ja Hiite Maja SA koostöös ning seda toetab looduslike pyhapaikade riiklik arengukava. Pyhapaikade valikainet on varem loetud 2009. ja 2011. aastal Eesti Maaylikoolis ning 2010. ja 2011. aastal Tartu ylikoolis.

Hiied ja teised ajaloolised looduslikud pyhapaigad on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) hinnangul inimkonna vanimad looduskaitsealad, mida tuleb hallata põlisrahva tavasid järgides. Eesti rahvuselma ja -eneseteadvuse jaoks olulise nähtusena on nad kaasajal tihedalt seotud erinevate teadus- ja haldusvaldkondadega. Kultuuriministeerium kehtestas 2008 aastal pyhapaikade uurimiseks, väärtustamiseks ja päästmiseks mõeldud arengukava, mille täitmine on vähese rahastamise tõttu alles algusjärgus. Käesoleva aasta suvel võttis valitsus vastu Eesti looduskaitse arengukava, milles rõhutatakse loodusike pyhapaikade haruldust ning ohustatust.

Pyhapaikade valikaine loengud toimuvad neljapäeviti kl 14 - 16 Tartus Lossi tn 3-217.
Kõik huvilised on oodatud.

Järgmised loengud:

11.10. Marju Kõivupuu, "Ristipuud"

18.10. Jaanus Paal, „Pyhapaigad kui eluskooslused”

25.10. Heiki Valk, „Miikse pyhapaigast”

01.11. Madis Arukask, "Läänemeresoome pyhapaigad ja neis käimised"

08.11. Alari Allik, „Jaapani pyhapaigad”

15.11. Ahto Kaasik, „Pyhapaikade haldamise aluspõhimõtted”

22.11. Ahto Kaasik, „Uurimiseetika ja inventeerimine, halduse ja maastikuhoolduse kavandamine”

Lisateavet:

Ahto Kaasik
Tel 56686892
ahto.kaasik (at) ut.ee
http://www.fl.ut.ee/hiis