[text]
Täna on

t_saamilipp.gifYRO rassilise diskrimineerimise komitee hinnangul on Soome võtnud kasutusele liiga laia saamide määratluse, mis võimaldab saami parlamenti pääseda ka mittesaamidel ning kiirendab sellega assimilatsiooni, vahendas Fenno-Ugria.

Komitee arvates peaks saamidel olema suurem õigus ise määratleda, kes on saam ja kellel on hääleõigus saami parlamendi valimistel. Praegu on saami mõiste määratlenud Soome kõrgem kohus.

YRO komitee nõuab Soomelt yhtlasi saami keele õpetamise mahu suurendamist ning saamikeelseid tervishoiu- ja sotsiaalteenuseid.


Fenno-Ugria