[text]
Täna on

Ahto Kaasik
Loodusesõber nr 4, 2012

t_HeikiMaiberg_MurepilvedPalukylas.gif2011. aasta Maavalla hiite kuvavõistluse hiie valu eriauhinna sai syngevõitu  ylesvõte Palukyla Hiiemäest. Pildi tegija Heiki Maiberg  kirjutas:

„Vana-Harjumaal Rapla kihelkonnas Kehtna valla Palukylas 10223. (2010) aasta kooljakuus tulid Härjapea koja eestvedamisel Palukyla hiiemäele kokku inimesed, kel mure hiiemäe tuleviku pärast.“

Saamahimu noolib taas hiiepuid. 2012. aasta sydakuus andis Keskkonnaamet Kehtna valla Valtu spordimajale loa raiuda hiiemäelt 1100 tihumeetrit metsa ning lähiymbrusest teist samapalju. Hiie raielangiks muutmiseks on tarvis veel yksnes  Muinsuskaitseameti luba.

Hiiemägi paistab silma rikkalike loodusväärtuste ning vaimse pärandi poolest. Siin on Loode-Eesti kõrgeim tipp (106 m) ning kohtuvad Keila, Kasari ja Pärnu jõgikonnad. Kõnnumaa maastikukaitsealal paikneval Hiiemäel ja selle ymbruses asuvad väärtuslikud Natura elupaigad ning elutseb kaitsealuste palukuklaste suur asurkond. Mägi pakub inimestele kosutavat rahu ning kauneid vaateid.

Suure ja kõrge mäe erilist väge märkasid juba meie  esivanemad, kes  hakkasid seda paika pyha hiiena austama. Rahvaluuleteadlaste hinnangul on hiiemägi olnud laialt tuntud ning sellega on seotud rohkesti rahvapärimust.

Mäge on nimetatud ka Taaralepa mäeks, Hiiemägedeks ning hiie yht serva seal kunagi asunud sauna järgi Reevimäeks.  Hiiemäel on asunud ohvrikivi ning selle nõlvas Tõnni auk, varjuline org kus salajasi kombetalitusi täita.

Põlismaalased austavad hiiemäge ka praegu. Seal käiakse hingejõudu kogumas, palvetamas ja nõu pidamas. Puude kyljes võib näha anniks jäetud paelu. Hiie Reevimäe nukil on kaasajani tehtud  jaanituld.

Kuni veel võimalik, tasub Palukyla Hiiemäe aardeid jäädvustada. Hiite kuvavõistlusele oodatakse ka tänavu ylesvõtteid looduslikest pyhapaikadest, nende elurikkusest, sinna jäetud andidest, pyhapaikade hävitamisest jm.  Rohkem teavet leiab siit: http://www.maavald.ee/kuvad/

Palukyla Hiiemäe leht


Loodusesõber