[text]
Täna on

t_Luvne1.gifHõimurahvaste Programm toetas Eesti-Mordva seltsi algatust Ersamaa Luvne kyla pyhade allikate heakorrastamiseks ning seal palvuse korraldamiseks. Korda tehakse kyla metsas asuv looduslik pyhapaik, kus on kolm pyha lätet ja kasvab kolm vana pyhapuud. Ettevõtmise abil soovitakse taastada vanu ersa tavasid ja uskumusi ning tutvustada noortele nende põliseid juuri. Pyhapaigas on ajalooliselt korraldatud kyla yhispalvusi, suheldud esivanemaega ning ravitud inimesi.

Eesti-Mordva seltsi esimees ja Tallinna ylikooli kultuuride uuringute doktorant Natalia Ermakov kirjutab:

"Allikate taastamise põhjuseid on mitu: kõige tähtsam neist on taastada vanu ersa tavasid, tugevdada meie rahvustunnet ning tutvustada meie kultuuri teistele. Meie kolm allikat ja pyhad puud on vana kultuuripärandi nähtus, kus inimesed suhtlevad yksteisega ning esivanematega. Luvne kylas on seda pärandit veel võimalik  taastada ja jäädvustada.

t_Luvne2.gifLuvne kylas elab 410 inimest, enamuses ersamordvalased, suhtlemiskeel on ersa keel, mõnedes peredes räägivad vanemad lastega vene keelt. Statistika näitab, et tänapäeval on Luvnesse suuremas osas jäänud vaid pensionärid (176 inimest). Kylas on kultuurimaja, kauplused ja postkontor. Võrreldes keskrajooni kyladega on Luvne välisilmelt tunduvalt mahajäänum. Paljudes majades ei ela keegi. Aastal 2007 pandi kinni keskkool. Kirikut aga Luvnes tänapäeval ei ole. Väike puidust kirik lammutati 1936 aastal.

Igas ersa kylas on olemas selliseid kohti, milleta ei ole mõeldav see või teine ersa kyla. Luvnes on sellisteks kohtadeks surnuaed ja metsas olevad pyhad allikad. Need maamärgid on seotud usundiga ja vanade traditsioonidega. Neid kohti austatakse erilisel kombel. Pyhade ajal koguneb nii kalmistule kui ka metsa allikate juurde terve kyla. Näeme siin nii endisaja kui ka tänapäeva kombeid, ellu suhtumist ja tõekspidamisi.

Luvne kyla maamärgiks on metsas olevad pyha vee allikad. Teiste kylade elanikele seostubki Luvne kyla pyhade allikatega, kus varem korraldatu palvusi. Tänapäeval aga inimesed käivad seal palvetamas ja pyha vett võtmas raskustega, sest puudub sild, trepp ja allikate kaevurakked on lagunenud.

Paljud usuvad, et see vesi puhastab maja ja inimest. Pyhadel allikatel käiakse aastaringselt. Pyha vee allikad on Luvne kyla hing. Kui see maamärk elab, siis Luvne kyla ka elab."

Eesti-Mordva Seltsi ettevõtmises osalevad Luvne kyla ja Ardatovski raiooni juhtkond. Hõimurahvaste Programm toetab ettevõtmist 1000 euroga.

Vaata lisasks:

Eesti-Mordva Selts

Fenno-Ugria ersadest ja mokðadest