[text]
Täna on

Looduslikud pyhapaigad elurikkuse ja kultuurilise mitmekesisuse allikatena

t_Terralingua.gifTerralingua yhenduse värske väljaanne Langscape on pyhendatud looduslikele pyhapaikadele ning uurib pyhapaikade ning elurikkuse ja kultuurilise mitmekesisuse vastastikuseid seoseid.

Väljaandest saab lugeda looduslikest pyhapaikadest ning nende kaitsmisest ja säilitamisest maailma erinevates nurkades. Väga huvitav on usutlus maiade vaimse juhi Felipe Gomeziga, kes seletab looduslike pyhapaikade olemust ja tähtsust. Yks artikkel jutustab tänapäeva Kreeka pyhade puudega seotud uskumustest. Lugeda saab palverännakutest Tiibetis ja Kõrgõzstanis, Iirimaa pyhapaikadest, muistsetest kivirajatistest ning paljust muust huvitavast.

Looduslikud pyhapaigad on yhed vanimad kohad, kus elm ehk inimkultuur kohtub loonaga. Nende alade säilitamine on väga oluline, aga samas ka päris keeruline. Looduslikud pyhapaigad on tähtsad mitte ainult looduse ja kultuuri hoidjatena, vaid ka inimese heaolu seisukohalt.

Bioloogilise ja kultuurilise ehk biokultuurilise mitmekesisuse all mõistetakse elu mitmekesisust kõigis tema ilmingutes (bioloogilised, kultuurilised, keelelised), mis on omavahel tihedas vastastikuses seoses ja mõjutavad yksteist. Teadlaste uurimused on näidanud, et alad, kus on suurem kultuuriline mitmekesisus, kattuvad nende aladega, mis on väga elurikkad. Moodustub elav võrgustik, kus erinevad keeled, elmad ja looduslikud elutervikud on omavahel tugevas sõltuvuses.

Ajakiri ilmus koostöös Looduslike pyhapaikade algatusega (Sacred Natural Sites Initiative) ning on inglise keeles võrgus vabalt kättesaadav.

Langscape

Vaata lisaks: Terralingua

Uudise koostas Meriliis Kotkas