[text]
Täna on

t_Taevaskoda_1.gifRMK tellimusel ning eurorahade toel on järjekordselt ryystatud looduskaitsealal asuvat pyhapaika. Seekord jäi riigimetsa majandamisega tegelevale ettevõttele ette Taevaskoda. Maastikukaitseala sihtkaitsevööndis asuvate liivakivipaljandite ehk taevaskodade serva syvistati mootorpuuriga pooleteise meetri sygavused augud, kaitsealal kihutati ATV-dega, Emalätte koopasse rammiti hoiatussilt, hiiealune pandi täis tõkkeid, radadele veeti peenkruusa ja tehti muid jõledusi. Kannatada sai ka haruldase seene kasvukoht.

Eelmisel sygisel ryystati RMK tellimusel Ebavere hiiemäge. Maastikukaitseala sihtkaitsevööndis olev hiiemäe tipp lykati buldooseriga laiali, välja kaevati kaitsealused taimed ning langetati puid. RMK tunnistas hiljem avalikult oma eksimust ning palus Maavalla kojalt vabandust. Samal sygisel saeti RMK tellimusel mitmetelt looduskaitsealustelt pyhapuudelt oksi ning varastati ande. Neidki töid rahastas Euroopa Liit.

Taevaskojas toimunud rikkumistest kirjutab pikemalt tänane Eesti Päevaleht. Avaldatud on ka Maavalla koja seisukoht:


Taevaskoda on ajalooline looduslik pyhapaik, millega on seotud põlisrahva tõekspidamised ja tavad. Pärimuslikult on seal keelatud maa ja taimestiku vigastamine, reostamine, ehitamine ja paiga rahu häirimine. Maavalla koda kui Eesti pyhapaikade eestkostja peab tõdema, et Taevaskojas on oskamatu ja hoolimatu tegutsemise tõttu taas ryvetatud pyhapaika ning kahjustatud loodus- ja kultuuripärandit. Taas rikuti ka põlisrahva õigusi hallata ja kasutada oma pyhapaika iseseisvalt. Maavalla koda on RMK esindajaid mitut puhku teavitanud, et Taevaskoda on ajalooline pyhapaik ja seal kavandatavaid tegevusi tuleb kojaga eelnevalt arutada. Paraku tulemusteta.

Kuigi Eestis pole veel võetud kaitse alla yhtegi looduslikku pyhapaika pyhapaigana, on nende käsitlemiseks siiski olemas sobiv raamistus. Eesti riik kiitis 2008. aastal heaks rahvusvahelise looduskaitseliidu (IUCN) looduslike pyhapaikade haldamise juhendi looduskaitsealade valitsejatele. See avaldati eelmisel aastal ka eesti keeles, seda tutvustati ja jagati riigiametnike kõrval ka RMK töötajatele.

Juhendi kohaselt peab kaitseala valitseja pyhapaiku puudutavate mistahes plaanide koostamisse kaasama eestkostjad ning peab tegevuste kavandamisel lähtuma nende soovidest ja vajadustest.

Kui IUCNi juhendit oleks järgitud, poleks kaitseala ja pyhapaiga rikkumine võimalikuks saanud.

Kuva: Remo Savisaar