[text]
Täna on

t_ErsaItkud.gifEestis ilmus DVD-plaat koos infovoldikuga põlise taustaga kaasaegsetest ersa itkudest, mis on kogutud Mordvamaalt Ardatovi rajoonist, vahendas Fenno-Ugria.

Seltsi esimehe Natalja Ermakovi sõnul on ersa itkud sisukas ja mitmekihiline uurimisaine. Itkude märgikeelde peidetud sõnumid aitavad lahti mõtestada mitte ainult minevikku, vaid ka tulevikku. Itkudel on suur tunnetuslik väärtus, nende abil saab aimu nii endisaja kui tänapäeva kommetest, ellusuhtumistest ja tõekspidamistest.

Kõikidest itkuliikidest kõige yrgsemad on Ermakovi sõnul tõenäoliselt surnuitkud, sest need on seotud lahkunud esivanemate austamisega ning sisaldavad rahvausundilist ainest. Surnuitkud on Mordvamaal tänaseni kyllaltki elujõulised. Neid esitatakse peaaegu igal matusel või surnute mälestupäeval. Ka on surmaitkudega seotud uskumused yldjuhul ajas pysivamad  kui ylejäänud, meelelahutusega seotud kombed.

Pulmaitkud väärivad tähelepanu sellepärast, et nende esitajaid on tänaseks jäänud alles väga vähe ning pulmaitke saab kuulata ainult avalikel esinemistel.

Tavaliselt korraldavad kombetalitusi eakad inimesed, kes on rahvakombestiku alalhoidjad, tuginevad oma vanemate ja vanavanemate teadmistele ja tavadele. Mida vaesem ja põlisem on elulaad, seda paremini säilivad ka vanad kombed.

Plaadil on ka sõduriks saatmise itkud ehk nekrutiitkud, mis on uuemad, kuid kombestikuliselt jäädvustamist väärt. Kaasaegsete nekrutiitkude yhiskondlik tähtsus on äratanud ka rahvusvahelist tähelepanu.

Itkud on suhtlemine juba lahkunud isikutega, inimese ettevalmistamine eriolukorraks ja ka perekonna lepitamine. Rahvusvaheliselt levinud itku tava ei ole Ermakovi sõnul viimasel ajal eriti uuritud.


Allikas: Fenno-Ugria