[text]
Täna on

t_Riigikogu.gifRiigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhma esimees Tõnis Lukas saatis keskkonnaminister Keit Pentusele ettepaneku taasriigistada Maardu hiiemetsa kinnistud, mis 2010. aastal ekslikult metsafirmale erastati. Toetusryhm saatis kirja peale seda, kui Muinsuskaitseamet oli teatanud, et ei poolda kaitstava hiie piiride ennistamist metsafirma omandis olevale maale.

Ministrile saadetud kirjas seisab:

"Eelmisel aastal jõudis avalikkuse ette ehmatav tõsiasi, et Eesti riik on myynud oksjonil muu metsamaaga koos ka Maardu hiiemetsa alad ettevõttele, mille eesmärgiks on mets maha raiuda. Tollal peatas Eesti Muinsuskaitseamet avalikkuse survel oma ettekirjutusega tööd seisus, kus osa hiiemetsa oli juba raiutud, osa õnneks veel alles. Riikliku looduslike pyhapaikade arengukava alusel moodustatud pyhapaikade ekspertkomisjon tegi seejärel oma ettepaneku laiendada riikliku kaitse all olevat ala hiiemetsas, mis kaitseks veel alles olevat metsaosa. Sama on taotlenud ka Saha kyla elanike yldkoosolek. Oma ettepaneku hiiemetsa säilitamiseks tegi suve hakul ka Riigikogus moodustatud looduslike pyhapaikade toetusryhm.

Kahjuks teatas Muinsuskaitseamet sel nädalal, et ei laienda Maardu hiiemetsa piire, mis võib tähendada, et ametliku kaitse alt välja jäänud hiiemetsa põhiala langetamine võib taasalata juba lähiajal.

Lugupeetud minister. Pöördume Teie poole, et algataksite hiiemetsa alaga seoses tegevused, mille tulemusel jääks hiiemets alles. Praeguse teadmise kohaselt on selge, et Rebala muinsuskaitsealal  asuv hiiemets erastati ekslikult ja seega oleks põhjendatud isegi tema  taasriigistamine. Tegutsedes avalikes huvides läbimõeldult ja kiiresti on sel moel ehk veel võimalik  säilitada seni  raiumata Maardu hiiemetsa ala," kirjutas pyhapaikade toetusryhma esimees Tõnis Lukas.

Keskkonnaministeerium myys kaitsealal asuva ja riigi omandisse kuuluva hiiemetsa enampakkumisel 2010. aastal. 2011. aasta alguses vähendas Muinsuskaitseamet maa ostnud OÜ Eremka algatusel kaitsealuse hiiemetsa piire, jättes kaitse alt välja metsafirma kinnistud. Järgnevalt lubasid Muinsuskaitseamet ning Keskkonnaamet teha kaitseta jäänud hiies lageraide. Metsafirma jõudis lagedaks raiuda ligikaudu 3 hektarit, enne kui avalikkuse meelepaha sundis Muinsuskaitseametit töö ajutiselt seiskama. Riigikogu liige Juku-Kalle Raid tõdes Maardu juhtumit lahates, et hiisi ohustab eeskätt riigiametites lokkav korruptsioon .

Riigikogu looduslike pyhapaikade toetusryhm moodustati 2011. aasta kevadel, et vältida Maardu hiiemetsa ja teiste looduslike pyhapaikade hävitamist. Toetusrühma algatusel korraldati eelmisel suvel Riigikogu keskkonna- ja kultuurikomisjoni laiendatud yhisistung. Koosolekul avaldatid muret pyhapaikade olukorra yle ning kinnitati et, looduslike pyhapaikade riiklik arengukava tuleb täita täies mahus ja õigeaegselt.

Vaata lisaks:

Muinsuskaitseamet ei toeta Maardu hiiemetsa kaitsmist