[text]
Täna on

Tallinna ylikoolis algab kevadsemestril neljapäeviti kursus "Udmurdi kultuur". Esimene tund on täna 02.02.kell 12.00 ruumis S-243.

Kursust õpetab EHI doktorant Nadeþda Ptðelovodova.

Yliõpilased leiavad kursuse ÕIS-st ja ASIO-st koodi alt EKS6023: Valikkursus läänemeresoome või soomeugri keel(t)est III: udmurdi kultuur.