[text]
Täna on

t_Maardu12.gifTallinna halduskohus peatas eile (neljapäeval, 16.02.) Kultuuriministeeriumile alluva Muinsuskaitseameti loa, mis lubas teha lageraiet Rebala muinsuskaitsealal asuvas Maardu hiiemetsas.

OÜ-le Eremka antud väikesemahuliste tööde loa nr 8176 vaidlustas kohtus usuliste yhenduste liit Maavalla koda.

Maardu hiiemets on ka eraldi kaitse all loodusliku pyhapaigana. Maavalla koda taotleb loa tyhistamist, sest Maardu hiiemetsa piirid ei ole siiani õiguspäraselt määratud ning luba on antud pärimusliku hiie alale.

“Maardu hiiemetsa kaitsel on viimase 10 kuu jooksul tegutsenud hulk inimesi nii Maavalla kojast kui mujalt, kuid praegu oleme kahjuks jõudnud sellisesse seisu, et hiie kaitseks pole jäänud muud võimalust kui kohtusse pöörduda,” ytles Maavalla koja vanem Ahto Kaasik.

2010. aastal myys Keskkonnaministeerium metsafirmale OÜ Eremka kinnistud, millel asub kultuurimälestiseks tunnistatud Maardu hiiemets.

2.04. 2011 alustas OÜ Eremka Keskkonnaameti loal hiiemetsas lageraiet. Enne kui kohalike elanike ning avalikkuse pahameel hävitustöö peatas, jõuti lagedaks raiuda ligikaudu 3 hektarit haruldast sanglepikut.

2011. a pärnakuus võeti Muinsuskaitseameti looduslike pyhapaikade ekspertnõukogu ettepanekul Maardu Hiiemets pooleks aastaks ajutise kaitse alla piirides, mis kattus yldjoontes nii rahvapärimuse kui ka senise kaitsekorralduse andmetega.

Kuid 28. jõulukuud 2011 koostas muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ants Kraut ekspertarvamuse, mille kohaselt Eremka OÜ-le kuuluvat maad ei ole vaja hiiena kaitsta. Muinsuskaitseamet väljastas selle alusel 25.01.2012 Eremka OÜ-le loa, kuigi hiiemetsa kui kultuurimälestise piire ja kaitsevööndit ei ole siiani õiguspäraselt määratletud.

Maardu Hiiemetsa juhtum ajendas Riigikogu liikmeid 2011. aasta lehekuus moodustama looduslike pyhapaikade toetusryhma. Maardu Hiiemetsa juhtumi ning looduslike pyhapaikade riikliku arengukava takerdumise arutamiseks korraldati 2011. aasta pärnakuus Riigikogu keskkonna- ja kultuurikomisjoni yhisistung.

Lisateavet:

Olukorrast Maardu hiiemetsas: Jaanus Hiis, Saha kylavanem, Tel 5132368

Tallinna Halduskohtu määrus: http://www.maavald.ee/failid/Kohtumaarus250216.pdf

Kirjutisi Maardu Hiiemetsast: http://www.maavald.ee/uudised.html?rubriik=&id=4584&op=lugu

Ylesvõtteid Maardu hiiemetsast:
http://www2.maavald.ee/pildid/?tee=algus&album=13

Muinsuskaitseameti looduslike pyhapaikade ekspertnõukogu, esimees Heiki Valk:
http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/koostoo/puhapaigad

Ylesvõte: Keskkonnaameti loal 2011. aasta kevadel Maardu Hiiemetsas toimunud raie


Andres Heinapuu
Maavalla koja kirjutaja