[text]
Täna on

Teisipäeval 6. urbekuud esitleti Järvamaa Muuseumis Eesti regilaulude suurväljaannet „Vana Kannel X. Paide ja Anna kihelkonna regilaulud”.

Kulus pea 125 aastat, et Jakob Hurda algatatud Maavalla kihelkondade regilauluväljaannete sari jõuaks kymnenda köiteni.

Põhjalikku ettevalmistust nõudva teose igas köites avaldatakse kõik sellest piirkonnast talletatud rahvalaulud. 655-lehekyljeline Paide ja Anna köide on Järvamaalt esimene ning tähelepanuväärne ka selle poolest, et varem on sarjas ilmunud peamiselt Eesti äärekihelkondade laulud.

Väljaande koostas Eesti tuntumaid regilaulu-uurijaid Ottilie Kõiva, kes ise on pärit Anna kihelkonna Nurme kylast Pritsu talust. Viisideosa koostajaks on Eesti Rahvaluule Arhiivi teadur Janika Oras. Väljaande sissejuhatuses on põhjalikult tutvustatud kihelkondade ajalugu, laulude murdekeelt, kohalikku vanemat laulutava, laulude kogujaid ja laulikuid. „Vana Kandle“ 1018 lauluteksti annavad ainulaadse võimaluse sisse vaadata Järvamaa inimeste kunagisse elu-, mõtte- ja tundemaailma.

Koostanud: Ottilie Kõiva, Janika Oras
Toimetaja: Janika Oras
Keeletoimetaja: Kadri Tamm
Kyljendus: Maris Kuperjanov (tekstid), Siret Roots (illustratsioonid)
655 lk.

Lehekylgi raamatust