[text]
Täna on

Kolmapäävä, urbõkuu 21. pääväl kell 18 TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringidõ keskusõh Toomas Kuusing näütäs umma maalinäütüst setodõst.

Toomas Kuusing om sündünüq 1976 Setomaal Rokina küläh, a parhillaq eläs pääliinah. Tä om maali-kunst'nik ja graafik, kink looming om olnuq kaiaq väega pall'odõl näütüisil Eestih ja mujjal Euruu¬pah ni Euruupast kavvõmbahkiq. Toomas Kuusing om tennüq ka vagivahtsõ seto aabidsa pildiq.

Sjoo näütüse pääl saa kaiaq iloliidsi ja täpside detailõgaq õlimaalõ setodõst. Naaq ommaq maaliq, miä kõnõlõsõq. Kõnõlõsõq sis kah, ku tulõq ommaq ärq kistunuq ja kõik' näütüsekaejaq ammuq joq kodo lännüq.

Näütüs jääs vallalõ mahlakuu keskpaiganiq.

Oodamiq kõiki!

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuur'miisi keskusõ aadrõs' om Lossi 3-134


Kolmapäeval, 21 urbekuud kell 18 TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskuses esitleb Toomas Kuusing oma maalinäitust setodest.

Toomas Kuusing on sündinud 1976 Setomaal Rokina külas, kuid praegu elab pealinnas. Ta on maalitaidur ja graafik, kelle looming on olnud väljas väga paljudel näitustel Eestis ja mujal Euroopas ning Euroopast kaugemalgi. Toomas Kuusing on joonistanud ka äsja ilmunud seto aabitsa kuvad.

Käesoleval näitusel saab nautida meeleolukaid, täpsete ja tabavate detailidega õlimaale setodest. Need on maalid, mis kõnelevad. Kõnelevad ka siis, kui tuled kustuvad ja kõik näitusekülastajad on juba ammu koju läinud.

Näitus jääb avatuks mahlakuu keskpaigani.

Ootame kõiki!

TÜ Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuuringute keskus asub Lossi 3-134