[text]
Täna on

Jaak Prožes tutvustab Sirbis Venemaa rahvaloenduse andmeid ning uurib, kuidas on selle põhja käinud soome-ugri rahvaste käsi.

Rõõmustab, et pidurdunud on mordvalaste, yhe Venemaa suurema soome-ugri rahva arvukuse vähenemine, mis aastatel 1989–2002 oli kogunisti 22%. Paistab, et see on Mordva Vabariigi juhtkonna korraldatud rahvusliku eneseteadvuse tõstmise tagajärg. Teiseks on suurenenud põhjapoolsete soome-ugri ja samojeedi rahvaste arvukus (neenetsid, handid, mansid), ehkki juurdekasv on kahanenud: kui 1989.–2002. aastani oli see ligi 30%, siis nyyd vaid 7-8%. Nende rahvaste juurdekasvu mõjutavad Venemaa yha kasvanud toetused, mis praegu ulatuvad aastas umbes 3750 euroni inimese kohta, kes elavad näiteks Handi-Mansi autonoomses ringkonnas ja viljelevad eelkõige traditsioonilist eluviisi. Teiste soome-ugri rahvaste arvukus on aga suuresti kahanenud.

Pikemalt kirjutab Sirp